Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 613-626
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Geneza radikalnog islamizma na Balkanu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Žandarmerija, Niš

e-adresa: stevan.stevcic@gmail.com

Sažetak

U procenjivanju regionalne refleksije pojedinih globalnih fenomena, a kada govorimo o širenju ideologije radikalnog islamizma, Balkan je prostor kome je neophodno posvetiti odgovarajuću pažnju. Njegov geografski položaj, istorijsko nasleđe i aktuelni društveni i politički procesi koji se na ovom prostoru odvijaju ukazuju na potencijal za stvaranje solidne osnove za delovanje radikalnih islamista, koje bi moglo da prelazi regionalne okvire. Globalna tendencija porasta aktivizma među muslimanima, ali i oružani sukobi na prostoru bivše SFRJ, doprineli su ukorenjivanju ideologije radikalnog islamizma, koja predstavlja ideološku osnovu različitih oblika političkog nasilja. U vrlo širokom dijapazonu delovanja radikalnih islamista, u aktuelnom trenutku se po društvenoj opasnosti posebno izdvaja upućivanje njihovih sledbenika u oružani konflikt u Siriji i Iraku, što može imati dalekosežne negativne posledice. Suzbijanje uticaja ove ideologije moguće je isključivo planskim delovanjem svih relevantnih subjekata, na širem društvenom planu.

Ključne reči