Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 1, br. 1, str. 107-120
Socijalna kontrola identiteta
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: strategije identiteta; politike identiteta; modeli identiteta; socijalna kontrola identiteta
Sažetak
Rad polazeći od pojmovnog razlikovanja identiteta (kao različitosti) i ličnosti (kao drugosti), pokušava dinamizmom savremenog društva objasniti fenomen proizvođenja identiteta kao instrument socijalne kontrole. Dok identitet čini organizacijsku osnovu svakog poretka, dotle ličnost svojom autonomijom predstavlja subverzivni politički resurs globalnih razmjera. Otuda strategije, politike i modeli identiteta kao segmenti socijalne kontrole identiteta, teže da razbiju ličnost i da je supstituišu identitetom.
Reference
Arsović, Z. (2010) Ono što nakon Haga ostaje. Banja Luka
Bek, U. (1997) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Bek, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizaciie. Zagreb: Školska knjiga
Berđajev, N. (1944) Čovjek i stroj u zborniku radova Čovjek i tehnika. Zagreb: Matica hrvatska
Berger, P., Luckmann, T. (1969) Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt: Fischer
Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin. Beograd: Beogradski krug
Castells, M. (2001) The Power of Identity. USA: Blackwell Publishing Ltd
Darendorf, R. (1989) Homo sociologicus. Niš: Gradina
Deflem, M. (1994) Social control and the theory of communicative action. International Journal of the Sociology of Law, 22/4
Derida, Ž. (2005) Fragmenti, Dar za tajnu. u: Bojanić P. [ur.] Glas i pismo, Derida u odjecima, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religijskog života. Beograd: Prosveta
Đordano, K. (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd: Biblioteka XX vek
Đurić, J. (2010) Paradoksi identiteta. Filozofija i društvo, vol. 21, br. 2, str. 275-292
Đurić, M. (1964) Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Matica hrvatska
Engels, F. (1967) Poreklo porodice, privatne svojine i države. Beograd: Kultura
Filozofski fakultet-Institut za filozofiju i društvena istraživanja (2005) Integracija i ličnost. Banja Luka
Foucault, M. (1972-1977) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. New York: Pantheon Books
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa. Loznica: Karpos
Fuko, M. (2005) Hrestomatija. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi, Antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Habermas, J. (1979) Communication and the Evolution of Society. London: Beacon Press
Habermas, J. (1987) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, Volume 2
Habermas, J. (1974) Krize poznog kapitalizma. Treći program Radio Sarajevo
Halpern, K., Ruano-Borbalan, Ž.K. (2009) Identitet(i) - pojedinac, grupa, društvo. Beograd: Clio
Ivković, M. (2010) Habermasova koncepcija sistemske kolonizacije sveta života. Sociologija, vol. 52, br. 1, str. 1-22
Katuranić, V. (2008) Rajska zajednica i društveni pakao: kritička razmatranja uz Kastelsovu reinterpretaciju Tenisove dihotomije. Socijalna ekologija, Zagreb, br. 17
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Kolb, D. (1986) The Critique of Pure Modernity. Chicago: University of Chicago Press
Liotar, Ž.F. (2005) Postmoderno stanje - izvještaj o znanju. Ibis grafika
Pavićević, V. (1958) Odnos vrijednosti i stvarnosti u njemačkoj idealističkoj aksiologiji. Beograd: Kultura
Velner, H.U. (2002) Nacionalizam, istorija - forme - posledice. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1101107S
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.