Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 27  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 1, br. 2, str. 31-46
Neoosmanizam versus panislamizam
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresajevticmiroljub@yahoo.com
Sažetak
Neoosmanizam je pojava koja postaje sve zanimljivija za politikologiju religije. Zato što je neoosmanizam samo deo panislamizma. A religijski panpokreti su važan predmet izučavanja ove nauke. Panislamizam teži da ujedini sve muslimane u jedinstvenu islamsku državu, a neoosmanizam je samo jedna karika u lancu panislamizama. Neoosmanizam bi da povrati svoj uticaj na muslimane koji su bili u sastavu imeperije. Tako ostvarivanje ciljeva neoosmanizam samo olakšava panislamske ciljeve.
Reference
*** (2009) I am not a neo-Ottoman, Davutoğlu says. Today's Zaman, 25 November
*** (1991) Preporod, 1, VIII
*** (1979) Principles politiques philosophiques, sociaux et religieux de l'ayatolah Khomeny. Pariz
*** (2007) Express, 27.1.2007, Priština
Alp, T. The Turkish and Pan/Turkish ideal. Liberty press
Brewin, C. (2000) European Union and Cyprus. Hantingdon: Eothen Press
Copley, G.R. (2007) The Road to Peace in the Balkans is Paved with Bad Intentions. Politikologija religije, Beograd, 1-2
Guboglo, M.N. (1967) Etničeskaja prinadležnost Gagauzov. Sovestskaja etnografija, br. 3
Hiti, F. (1967) Istorija Arapa. Sarajevo: Veselin Masleša
Inaldžik, H. (1974) Osmansko carstvo. Beograd: SKZ
Jevtic, M. (2007) Political Science and Religion. Politikologija religije, 1, god. 1
Jevtić, M. (2011) Albansko pitanje i religija. Beograd: Centar za proučavanje religije i versku toleranciju
Jevtić, M. (2008) Ideja islamske transformacije sveta. Politička revija, vol. 7, br. 4, str. 1429-1462
Kemal, H. (2002) Karpat studies on Ottoman social and political history: Selected articles and essays. BRILL
Novaković, D. (2007) Islamska zajednica u funkciji ostvarivanja albanskih nacionalnih interesa. Politikologija religije, Beograd, br. 1, 1
Rex, J. (2007) Secular Substitutes for Religion in the Modern World. Politikologija religije, Vol. 1, no. 1
Stoddard, T. (1917) Pan-Turanism. American Political Science Review, 11(01): 12-23
Sündal, F. (2008) What has happened in AKP years in Turkey: The condition of Islamism, Turkish Islam synthesis, and Islamist violence. Politikologija religije, vol. 2, br. 1, str. 13-29
Taspinar, O. (2008) Turkey's Middle East policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism. Carnegie Endowment for International Peace, Carnegie Middle East Center, Vašington, br. 10
Zarevand (1930) Turcija i panturanizam. Pariz, str. 35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1102031J
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.