Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:12
  • full-text downloads in 30 days:9

Contents

article: 3 from 27  
Back back to result list
2011, vol. 1, iss. 2, pp. 47-72
Through past towards future: The return of Turkey to the area of former Yugoslavia
Beograd
Keywords: Turkey; Ahmet Davutoglou; former Yugoslavia; NATO; USA; muslim minorities in Balkans; war in BiH; NATO intervention against FRY; Raška; improving transport infrastructure; the return of Turkey to the West Bakans
Abstract
After multiyear 'treating' Middle East, Turkish Ministry of foreign affairs schedule reached West Balkans. Unlike 90's Turkish officials lead by the minister of foreign affairs Ahmet Dovutoglou, do not pass Belgrade, and they are trying, regardless to Turkish recognition of Kosovo, to set as closer as possible relations with Belgrade. Dynamic foreign policy of Turkey on the ex-Yugoslavian area, was not, however, gladly accepted among everyone. Although Turkish officials in their public appearances deny any imperial aspirations of Turkey, unhappily formed statements that from time to time come up, as well as some published works, like the current Turkish minister of foreign affairs' book 'Strategic depth', guide to thinking and provoke more serious watch of Turkish diplomatic activities and complete political-economic engagement of Turkey in this area.
References
*** Davutoğlu-Clinton Görüşmesinin Tüm Detayları. Zaman, Internet, 29/09, http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=897435 and title=davuto-gluclinton-gorusmesinin-tum-detaylari
*** (2010) Enka, Kosova’da Otoyol Yapacak. Milliyet, Internet, 01/02, http://www.milliyet.com.tr/enka-kosova-da-otoyol-yapacak/ekonomi-/haberdetayarsiv/01.02.2010/1188206/default.htm
*** Kosova Geçici Özyönetimi Başbakanı Agim Çeku TOBB’u Zıyaret Etti. Internet, 28/07/10, http://www.tobb.org.tr/haberarsiv2.php?-haberid=1248
*** (2010) Melt Lastığı ile Yola Çıktı Dünyanın Zirvesine Oynuyor. Referans Gazetesi, Internet, 01/02, http://www.referansgazetesi.com/-haber.aspx?HBRKOD=49161 and KTGKOD=162 and ForArsiv=1
*** Balkan tension must be prevented, says FM. Hurriyet Daily News, www.hurriyetdailynews.com/n.php?n-=balkan-tension-must-be-prevented-says-fm-2009-07-24, 25/07/09
*** (2009) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Gelerek Ülkemizde Yüksek Öğrenim Gören Devlet Burslusu Öğrencilerin. in: Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı, 18/12, Internet, 27/01/10, http://yeogm.meb.gov.tr/istatistik/aogrenci.html
Akıncı, U. (2008) Promoting Turkish style Islam in Bosnia: US is pleased Sarajevo has broken all links with Iran. Turkish Daily News, http://www.turkishdailynews.com.tr/archives.php?id=1803, 16/03/08
Aydın, M., Çağrı, E., ur. (2006) Beş Deniz Havzasında Türkiye. Ankara: Siyasal Kitabevi
Baskın, O. (1993) Balkan Müslümanlarında Dinsel ve Ulusal Kimlik (Yunanistan,Bulgaristan,Makedonya ve Kosova Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 48(1): 1
Baskın, O. (1993) Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler (Bulgaristan, Makedonya, Kosova). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 48(1): 1
Baskın, O., ur. (2005) Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Tom I (1919-1980). İstanbul: İletişim Yayınları
Baskın, O., ur. (2005) Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Iom II (1980-2001). İstanbul: İletişim Yayınları
Bechtel, E. Kosova’da Otoyol İnşa Edecek. Milliyet, 01/02/10, http://www.milliyet.com.tr/bechtel-enka-kosova-da-otoyolinsa-edecek/ekonomi/sondakikaarsiv/01.02.2010/1187956/default.html
Bila, F. (2009) Davutoğlu'nun 100 Yıl Sonraki Ziyareti. Milliyet, 26/07/09, http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetayandArticleID=1121542andAuthorID=61andDate=26.07.2009andver=78
Bulut, E. (2006) 'Friends, Balkans, Statesmen Lend Us Your Ears’: The Trans-state and State in Links between Turkey and the Balkans. Ethnopolitics, 5(3): 309-326
Davutoglu, A. (2009) Turska stoji iza BiH sada i zauvjek. Dnevni Avaz, 17.10.2009
Davutoğlu, A. (2008) Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları
Gangloff, S. (2004) Turkish policy towards the conflict in Kosovo: The pre-eminence of national political interests. Balkanologie, Vol. 8, No 1, June
Gökçen'i, S. (2010) Kosova’da İnşa Edecek. Milliyet, 01/02/10, http://www.milliyet.com.tr/sabiha-gokcen-i-kosova-dainsa-edecek/ekonomi/haberdetayarsiv/01.02.2010/1167498/defau-lt.htm
İdiz, S. (2009) Davutoğlu Sözlerini Daha Dikkatlı Seçmeli. Milliyet, Internet, 12/09, http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=-YazarDetay and Date=12.09.2009 and ArticleID=1136338 and AuthorID=76 and b=Davutoglu_sozlerini_daha_dikkatli_secmeli and a=Semih_İdiz
Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) (2009) Tanıtım Kataloğu: Kosova ’da Yapılması Planlanan Altyapı ve Enerji Projeleri. Priştine, May
Kut, Ş. (2005) Balkanlar'da Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
Lalić, V. (1997) Turska bez Ataturka - potresi na Bosforu. Beograd: Filip Višnjić
Makovsky, A., Sayarı, S., ur. (2000) Turkey's new world: Changing dynamics in Turkish foreign politics. Washington: The Washington Institute for Near East Policy
Marković, M.B. (2009) Turska spoljna politika na početku XXI veka. Međunarodna politika, oktobar-decembar
Mijalkovski, M. (1994) Sponzori terorizma: Uloga Turske u podrivanju bezbednosti SRJ. Vojska, 06; 02
Sağır, C. (2009) Türkiye'den Arnavutluk'a Bayram Hediyesi. Zaman, Internet, 19/10, http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=-905044 and title=turkiyeden-arnavutluka-bayram-hediyesi
Sağır, C. Türk Okulların Sayısı Artmalı. Zaman, Internet, 19/10/09, http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=905045 and -title=turk-okullarinin-sayisi-artmali
Stojković, M., ur. (1998) Balkanski ugovorni odnosi, 1876-1996. Beograd: Službeni list SRJ, Tom 2
Tanaskovic, A. (2009) We doubt the West wants to preserve Yugoslavia's integrity. Turkish Daily News, Internet, 19/03, http://ara-ma.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=-511469
Tanasković, D. (1992) U dijalogu sa islamom. Gornji Milanovac: Dečje novine
Tanasković, D. (2002) Islam i mi. Beograd: Partenon
Tanasković, D. (2010) Neoosmanizam - doktrina i spoljnopolitička praksa. Beograd: Službeni glasnik
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
TRT Avaz (2010) Arnavutça ve Boşnakça Yayına Başladı. Zaman, Internet, 17/08, http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1016653 and -title=trt-avaz-arnavutca-ve-bosnakca-yayina-basladi
Türkeş, M. (2008) Türkiye'nin Balkan Politikasında Devamlılık ve Değişim. Avrasya Dosyası, Vol. 14, No. 1
Uğur, A. (2008) Gen. Bir: Turkey won’t allow Bosnia to follow fanatics. Turkish Daily News, Internet, 16/03, http://www.turkish-dailvnews.com.tr/archives.php?id=222
Utku, S. (2009) Yugoslavia protests over enhanced Turkish role in NATO strikes. Turkish Daily News, Internet, 19/03, http://arama.hurriyet.com.trarsivnews.aspx?id=-512409
Uzgel, İ. Uluslararası Rekabet ve Ulusal Egemenliğin Kırılma Noktası Olarak NATO'nun Yugoslavya'ya Müdahalesi. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Vol. 23, No. 216
Uzgel, İ. Kosova Sorunu ve Türkiye. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Vol. 22, No. 210-212
Vogel, T. (2010) Realpolitik Turkish-style. Internacionale Politik, (Global Edition), 5
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.5937/pol1102047M
published in SCIndeks: 24/02/2017