Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:2
  • full-text downloads in 30 days:1

Contents

article: 3 from 10  
Back back to result list
2015, vol. 5, iss. 9, pp. 81-112
A complicated answer to a simple question: Are believers and members of minority religions, churches and religious communities in postdayton BiH discriminated?
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republika Srpska, BiH
Keywords: minority religions; denominations; religious communities and churches; alternative religiousness; discrimination; constitutions of BiH and of the entities of BiH; Law on Freedom of Religion and Legal Position of Churches and Religious Communities in Bosnia
Abstract
The work treats the real social position of minority religions, denominations, religious communities and churches in postdayton Bosnia and Herzegovina. In other words, the author researches real social, political, legislative, mass-media-communicational, economic status and a status of so called small religious communities and churches in other spheres of existence like education, culture, public health etc., and seeks to answer to, from rhetorical point of view, simple question: are minority religions, denominations, religious communities and churches, as defined and treated by the Law on Freedom of Religion and Legal Position of Churches and Religious Communities in Bosnia and Herzegovina, discriminated or not. In the focus of the author's analyses are equally institutional sphere or so called minority religious communities as such, but also and individuals, believers and followers of those institutionalized and formalized religious-denominational- ecclesial subjects having been named religious communities and churches. The results of the author's empirical-theoretical researches can be condensed into nuanced and complex answer whose content leads to conclusion that minority religions, churches and their members in several spheres of life are, after all, in inferior position, in spite of declarative equality of all religions, denominations, religious communities and churches. The author supports such conclusion with numerous and plausible arguments.
References
*** (1997) Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima iz 1948. in: Ljudska prava Human Rights I - Odabrani međunarodni dokumenti, Sarajevo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH
*** (1990) Deklaracija UN o pravima lica koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim ili jezičkim manjinama
*** (1997) Nedovršeni mir - izvještaj međunarodne komisije za Balkan. Zagreb: Hrvatski helsinški komitet za ljudska prava
*** (2008) Izborni zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 37
*** (2008-2012) Dnevni avaz, Sarajevo
*** (2008-2013) Glas Srpske, Banja Luka
*** (2008-2013) Nezavisne novine, Banja Luka
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2004) Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, broj 5/04, mart
*** (2008) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 10
*** (2003) Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju. Službeni glasnik BiH, Sarajevo, br. 18
*** (2008) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 74/08
*** (2004) Zakon o školi Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 38/04 i 2/04
*** (2004) Zakon o srednjoj školi. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, br. 38/04 i 62/04
*** (2005) Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine. Sarajevo
*** (1981) Deklaracija UN o ukidanju svih oblika netolerancije i diksriminacije zasnovane na vjeri ili uvjerenju
Bajsić, V., Ceranić, I., Šagi-Bunić, T., ur. Vjerske zajednice u Jugoslaviji. Zagreb: Binoza, 170
Bogdanović, M. (1992) Zašto mnoštvo verskih zajednica. Beograd
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Ljudska prava u Bosni i Hercegovini poslije Dejtona: Od teorije do prakse. Sarajevo, bez godine izdanja
Cvitković, I. (1981) Religije u Bosni i Hercegovini. Tuzla: Univerzal
Cvitković, I. (2005) Sociološki pogledi na religiju i naciju. Sarajevo: DES
Federalno ministarstvo prave (1999) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. in: Ustavi: Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Kantona u FBiH, Sarajevo
Federalno ministarstvo pravde (1999) Ustav Bosne i Hercegovine. in: Ustavi: Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kantona u Federaciji BiH, Sarajevo
Gavrić, S., Banović, D., ur. (2011) Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini - analiza postdejtonskog političkog sistema. Sarajevo: University press Magistrat izdanja
GrafoMark (2009) Ustav Republike Srpske. Laktaši, sedmo dopunjeno i prečišćeno izdanje
Grupa, autora (2009) Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije JUNIR (1997) Etno-religijski odnosi na Balkanu. Niš
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina: Podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kecmanović, N. (2007) (Ne)moguća država. Glas Srpske, Banja Luka
Koković, D.D. (1996) Sociologija religije i obrazovanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Kolarić, J. (1976) Kršćani na drugi način. Zagreb: Veritas
Komisija za demokrati(zaci)ju putem zakona (tzv. Venecijanska komisija) Savjeta Evrope (2003) Komentari na nacrt Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Strazbur
Krneta, D., Popov-Momčinović, Z. (2007) Religijska tolerancija u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka
Kuburić, Z. (2010) Verske zajednice u Srbiji i verska distanca. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije
Kuburić, Z., ur. (2002) Religija-veronauka-tolerancija. Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije
Kukić, S. (2003) Položaj nacionalnih i vjerskih manjina u Bosni i Hercegovini. Politička misao, Zagreb, broj 3, str. 122-137
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine (2012) Religije u Bosni i Hercegovini: Monografija crkava i vjerskih zajednica. Sarajevo
Nagradić, S. (2007) Crkva, religija i politika. Laktaši: GrafoMark
Nagradić, S. (2011) O granicama slobode vjeroispovijesti. Argumenti, Banja Luka, br. 12, decembar
Nagradić, S. (2014) Uvod u razumijevanje manjinskih religija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Svarog, Banja Luka, broj 9
OEBS (2005) Pregled obrazovnih izvještaja o obrazovanju u BiH 2004-2005. Sarajevo
STINA news agency, Novosadska novinarska škola, MEDIA institut PLAN (2003-2006) Regionalni glasnik za promociju kulture manjinskih prava i međuetničke tolerancije, brojevi 3, 5, 10, 11, 12 i 13 iz 2003. 2004. 2005. i 2006
Vernet, Ž. (1997) Sekte. Beograd: Plato
Vukomanović, M. (2001) Sveto i mnoštvo. Beograd: Čigoja štampa
Žilić, A., ur. (1998) Sloboda religija u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Svjetska konferencija religija za mir-Kancelarija u Sarajevu
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.7251/POL1509081N
published in SCIndeks: 04/03/2017