Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 27-54
Diplomatija NDH
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: ustaše; NDH; diplomatija; sile osovine; međunarodno pravo; državnost
Sažetak
Čin od 27. marta 1941. primorao je Hitlera da improvizuje politička rešenja, jer je do tada težio privlačenju a ne uništenju Kraljevine Jugoslavije. Musolini je sa svoje strane reaktivirao Pavelića i dobio potvrdu njegovih ranijih obaveza o predaji Dalmacije Italiji. Hitler je prihvatio ustaško 'rešenje', Italijanima je dopustio da aneksijom Dalmacije stvore od Hrvata neprijatelje, a Pavelića je podsticao na obračun sa Srbima. Ishod je dugoročno vodio ka hroničnoj slabosti okupacionog sistema. Italija nije ostvarila trajnu kontrolu nad NDH. Pavelić je imao prostor da koristi unutarosovinske rivalitete i da balansiranjem između Rima i Berlina sebi izdejstvuje određenu autonomiju delovanja - pogotovu u pogledu radikalnog rešavanja srpskog pitanja i na ekonomskom planu. Spoljnopolitičko-diplomatski aparat NDH bio je odraz ustaške strukture vlasti i karaktera države. Izveštaji misija upućivani su ad-hok, uz primetno odsustvo analitike. Oni su do samog kraja odisali optimizmom, uz zazor da se predoče činjenice koje državni vrh ne želi da čuje. Arhive ne ukazuju kako su formulisane odluke o spoljnim odnosima NDH: one su verovatno donošene u Pavelićevom kabinetu i potom usmeno saopštavane ministru. Konzulati u Rajhu uglavnom su se bavili radnicima sa područja NDH u Nemačkoj, pri čemu je vođena diskriminacija protiv Srba kojima su izdavane propusnice bez mogućnosti povratka u Nemačku. Posle pada Italije bitno je sužen manevarski prostor ustaške diplomatije. Premda NDH nije bila de jure država, ona je imala atribute de fakto državnosti. Interakcija njenih organa poput MVP NDH sa spoljnim okruženjem nije predstavljala puku ekstenziju politike Italije ili Nemačke. Shodno tome, nosioci ustaške vlasti i njihovi sledbenici snose i daleko veću odgovornost za nebrojene zločine koje su na njenoj teritoriji počinili, nego što bi bio slučaj da je ta teritorija NDH bila puki objekat okupacije delova Kraljevine Jugoslavije od strane Rajha i Italije. Primer ustaške diplomatije ukazuje da bez voljnog saučesništva pripadnika obrazovanog građanskog sloja, koji često nisu bili pripadnici ustaškog pokreta, Pavelićeva tvorevina ne bi funkcionisala čak ni u svojoj improvizovanoj formi. Paradoks 'banalnosti zla' (Hana Arent) ogleda se u činjenici da je rad ustaških saučesnika u fraku direktnije doprinosio opstanku NDH od rada masovnih ubica na terenu.
Reference
*** Guides to German records microfilmed at Alexandria, VA. u: National Archives Microfilm T-501 (Records of German Field Commands, Occupied Territories and Others), Washington, DC: National Archives Records Office
*** (1985) Branili smo državu. Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, I, II
*** (1962/1972) Documents on German foreign policy 1918-45 (DGFP) / Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-45 (ADAP). London-Göttingen, D, E, 2
Anfuso, F. (1950) Roma Berlino Salo (1936-1945). Milano: Edizione Garzanti
Arhiv Ministarstva spoljnih poslova Rajha - Politisches Archiv (PA) Auswärtiges Amt: Büro RAM (Reichaussenminister - Kroatien). Büro Staatssekretär, (Jugoslawien Bd 3, Kroatien Bd 1-4); Büro Unterstaatssekretär. National Archives Microfilm T-120
Arhiv Saveznog sekretarijata za inostrane poslove Jugoslavije Izbeglička vlada, Ministarstvo inostranih poslova, F-4. i Ministarstvo vanjskih poslova NDH. (MVP NDH), F-1, F-2
Arhiv Vojnoistorijskog instituta fond NDH (A-VII/NDH), kut. 233a, 257, 279
Biber, D. (1964) Ustaše i Treći Rajh: Prilog problematici jugoslovensko-nemačkih odnosa, 1933-1939. Jugoslovenski istorijski časopis, br. 2
Blažeković, M. (1960) NDH u Stepinčevom procesu. Hrvatska revija, Buenos Aires, 10
Blažeković, M. (1968) Sjećanja uz temu Slavni hrvatski vojnici. Hrvatska revija, Buenos Aires, 4
Ciano, G. (1946) The Ciano diaries, 1939-1943. New York: Doubleday
Cvetković, D. (1951) Istina o 25. i 27. martu. Pariz
Dobrinčić, V. (1973) Tko je sve želio ‘hrvatskog kralja'?. Fokus, Zagreb, br. 11, 31. oktobar
Đuretić, V.A. (1985) Saveznici i jugoslovenska ratna drama. Beograd: Narodna knjiga, knj. 1-2, između nacionalnih i ideoloških izazova
fon Horstenau, G.E. (2013) Između Hitlera i Pavelića. Beograd: Nolit, drugo izdanje
Hory, L., Broszat, M. (1965) Der kroatische Ustascha-Staat 1941-1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt
Jareb, J., Omrčanin, I., America, C.of (1980) Croatian Government's Memorandum to the Allied Headquarters Mediterranean, May 4,1945. Journal of Croatian Studies, 21: 120-143
Jonjić, T. (2011) Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske. Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, br. 3
Kasche, S. (2011) njemački pogled na Hrvatsku 1941. godine. Časopis za suvremenu povijest, br. 3
Kazimirović, V. (1987) NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenaua. Beograd
Kisić-Kolanović, N., ur. (2003) Poslanstvo NDH u Sofiji - diplomatski izvještaji 1941-1945. Zagreb, Svezak 1
Krizman, B. (1983) Ustaše i Treći Rajh. Zagreb: Globus, Knj 1-2
Ministarstvo vanjskih poslova NDH Međunarodni ugovori 1941. Hrvatska državna tiskara, XXIX
Public Records Office (PRO) War office files. London, F.O.371. i, WO 204/11574
Ristović, M.D. (1991) Nemački 'novi poredak' i jugoistočna Evropa 1940/41 - 1944/45. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Vojnoistorijski institut JNA Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. u: Dokumenti nemačkog rajha 1943, XII/3
Vrančić, V. (1953) S bielom zastavom preko Alpa: u misiji hrvatske državne vlade za predaju Hrvatskih oružanih snaga. Hrvatska revija, Buenos Aires
Yeomans, R. (2013) Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism 1941-1945. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1611027T
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0