Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 4, str. 1241-1258
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 31/03/2017
doi: 10.22190/teme1604241V
Društvene mreže u obrazovanju - stavovi i očekivanja studenata
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: d.vasilijevic@sbb.rs

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

U radu se, u teorijskim okvirima, razmatra fenomen društvenih mreža i ukazuje na mogućnosti njihovog korišćenja kao tehnološke inovacije u univerzitetskoj nastavi. U empirijskim relacijama rada, što je i osnovni cilj ovog istraživanja, jeste orijentacija studenata učiteljskih fakulteta u Srbiji prema društvenim mrežama i njihovom korišćenju u univerzitetskoj nastavi. Istraživanje je obavljeno u školskoj 2012/13. godini, na prigodnom i stratifikovanom uzorku od 208 studenata prve i četvrte godine osnovnih akademskih studija i studenata master studija učiteljskih fakulteta u Beogradu, Užicu i Vranju. Pored opredeljenja studenata za korišćenje društvenih mreža u obrazovanju, varijable istraživanja čine godina studija i njihovi stavovi prema korišćenju društvenih mreža u nastavi. Podaci su prikupljeni tehnikom anketiranja i skaliranja, a obrađeni primenom SPSS softverskog paketa. Od instrumenata su korišćeni anketni upitnik i Likertova skala sudova. Deskriptivnom metodom izvršena je interpretacija dobijenih podataka. Rezultati istraživanja pokazuju da su studenti učiteljskih fakulteta različito orijentisani prema društvenim mrežama i da imaju različite stavove prema korišćenju društvenih mreža u visokoškolskoj nastavi. Jedna polovina ispitanih studenata podržava ovu tehnološku inovaciju i zalaže se za nju, dok je druga polovina ili protiv toga ili nema nikakav stav o tome, što je pokazatelj da se ovom fenomenu mora posvetiti znatno više pažnje.

Ključne reči