Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 4, str. 1275-1290
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 31/03/2017
doi: 10.22190/teme1604275M
Sportske sekcije i nasilje među učenicima osnovnih škola
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
bUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: zimarkovic@yahoo.com

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Predmet ovog rada je ispitivanje povezanosti između aktivnog učešća učenika osnovnih škola u sportskim sekcijama i njihovog odnosa prema nasilju u školi. Cilj rada je da se utvrdi stepen povezanosti između učešća učenika u sportskim sekcijama, njihove izloženosti nasilju u školi i reagovanje na samo nasilje. U ovom radu polazi se od osnovne pretpostavke da je učešće učenika osnovnih škola u školskim sportskim sekcijama u značajnoj meri povezano sa smanjenjem njihove izloženosti nasilju u školi i spremnosti da se pomogne učenicima koji trpe nasilje. U istraživanju je primenjen deskriptivno-analitički metod i anketiranje kao istraživačka tehnika. Istraživanje je sprovedeno u prvom polugodištu školske 2015/2016. i obuhvatilo je 236 učenika sedmog i osmog razreda Osnovne škole 'Jovan Jovanović Zmaj' u Svilajncu. U radu je primenjen poseban instrument pripremljen upravo za ovo istraživanje, Upitnik o povezanosti školskih sportskih sekcija i nasilja u školi. U okviru kvantitativne analize podataka primenjeno je: procentualno izražavanje frekvencija i Pirsonov hi-kvadrat test (χ2) za testiranje hipoteza o značajnosti razlika. Glavni rezultati istraživanja pokazali su da najveći broj učenika nesportista nema afirmativan stav prema uključivanju u školske sportske sekcije, (b) učenici koji su uključeni u školske sportske aktivnosti manje su izloženi nasilju u školi i spremniji su da pomognu učenicima izloženim nasilju.

Ključne reči

osnovna škola; učenici; školske sportske sekcije; nasilje u školi