Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 4, str. 1291-1305
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 31/03/2017
doi: 10.22190/teme1604291R
Uloga i značaj školskog sporta u procesu vaspitanja mladih
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nesarandjeli2013@gmail.com

Sažetak

U današnjem savremenom društvu, koje karakterišu procesi tehnoloških, političkih i ekonomskih promena, neposredno se postavljaju zahtevi društvenim sistemima i institucijama. Jedna od njih je i škola i fizičko vaspitanje kao vaspitno-obrazovno područje u njoj. Školsko fizičko vaspitanje i školski sport međusobno su povezani složenim vezama i međusobno se dopunjuju u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Fizička aktivnost posredstvom planski osmišljenih sadržaja i modela u okviru školskog sporta predstavlja sredstvo za postizanje vaspitnih i zdravstvenih ciljeva. Oni danas zajedno zauzimaju značajno mesto u sistemu osnovnog i srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja mladih naraštaja u Srbiji. Školski sport danas ima višestruki značaj i može se posmatrati sa više aspekata. U jednom od svojih aspekata školski sport nudi mogućnost da pomoću njega realizuje i proces vaspitanja mladih. Proces vaspitanja predstavlja osnovu širem procesu obrazovanja. Fizičko vaspitanje u školama omogućava učenicima da steknu fizičko obrazovanje, formiraju pozitivne stavove prema fizičkoj aktivnosti i sportu, dok im bavljenje školskim sportom omogućava da se kroz školska takmičenja različitog nivoa unaprede motoričke sposobnosti, ostvare određeni rezultati i stvori osnova za prelaz ka registrovanom sportu. Glavni zadatak školskog sporta je vaspitno-obrazovno i zdravstveno delovanje na pojedinca putem programiranog i organizovanog školskog takmičenja i nadmetanja. Mišljenja smo da na školski sport treba gledati kao na deo celovitog vaspitno-obrazovnog sistema, u kome se, između ostalog, uči zašto i kako vežbati. Da bi škola, kao društvena institucija, i školski sport, kao deo nje, vaspitno delovali u savremenom demokratskom duhu, ona najpre osigurava mogućnost izbora škole koja izvodi programe školskog sporta kao jednu od demokratskih vrednosti škole.

Ključne reči