Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 4, str. 1327-1348
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/03/2017
doi: 10.22190/teme1604327S
Realnost i perspektiva bankoosiguranja kao kanala prodaje usluga osiguranja u Republici Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bErste Bank a.d. Novi Sad, Branch in Niš, Niš

e-adresa: jelenas@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Cilj svake delatnosti je maksimiranje dobitka, zbog čega se nastoji da se proizvodi i usluge što više približe kupcu. Delatnost osiguranja nije lišena problema plasmana. Da bi opstalo, neophodno je da društvo za osiguranje neprestano prati tendenciju razvoja usluga i načina distribucije. Pojava globalnih osiguravača aktuelizirala je pitanje plasmana usluga osiguranja, stoga su inovacije u plasmanu usluga osiguranja tema ovog rada. Međutim, uspeh plasmana usluga osiguranja zavisi od ispunjenosti sledećih pretpostavki: usluga je kvalitetna, pravilno distribuirana - dostupna, njena cena - premija osiguranja odgovara kvalitetu i ista je konkurentna, usluga je kvalitetno predstavljena kupcima, a zaposleni u prodaji motivisani su za rad. Spajanje bankarskog i osiguravajućeg subjekta može za rezultat imati smanjenje troškova, a dolazi i do ostvarenja sinergetskog efekta i povećanja prihoda. Nove tehnologije, novi pristupi i veštine poslovnih ljudi doprinose ostvarenju boljih poslovnih rezultata.

Ključne reči

bankoosiguranje; metode promocije; kanali prodaje; usluge osiguranja