Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 4, str. 1349-1366
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/03/2017
doi: 10.22190/teme1604349S
Izveštavanje o održivom poslovanju - izazov za srpske kompanije
aInternational audit firm, Regensburg, Germany
bUniversity of Regensburg, Chair of Financial Accounting and Auditing, Regensburg, Germany
cUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: maja.stojanovic@hotmail.com

Sažetak

Svrha ovog rada je da ukaže na to da je izveštavanje o održivom poslovanju takođe važno i za kompanije koje posluju u zemljama u razvoju, kao što je Srbija, ali i da one imaju puno izazova na putu ka tom izveštavanju. Cilj sprovedenog empirijskog istraživanja je da se utvrdi nivo izveštavanja o održivom poslovanju kompanija u Srbiji, da se razmotri u kojoj su meri one upoznate sa smernicama za izveštavanje o održivom poslovanju i da se utvrdi nivo primene Smernica organizacije 'Global Reporting Initiative' (GRI) u pripremi izveštaja. Istraživanje je ostvareno metodom deskriptivne statistike i regresione analize. Rezultati istraživanja pokazuju da je izveštavanje o održivom poslovanju kod kompanija uključenih u uzorak na niskom nivou i nezadovoljavajući.

Ključne reči

izveštavanje o održivom poslovanju; GRI; nefinansijskeinformacije; obelodanjivanja