Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2017, vol. 71, br. 1, str. 63-68
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/fizkul1701063K

Creative Commons License 4.0
Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu
Istočni mediteranski univerzitet, Arhitektonski fakultet, Kipar

Sažetak

Menadžment kretanja posetilaca u objektu je od velike važnosti za uspešnu organizaciju sportskog događaja. Od ulaza posetioca na parcelu sportskog objekta do njegovog mesta na tribinama moraju biti definisani koridori. U zavisnosti od položaja, koridor se dodatno deli na logične zone: zona između granice parcele i objekta, spoljašnja zona, unutrašnja zona, zona gledališta. Preciznom specifikacijom potreba unutar zone jednostavno se organizuje bezbedno i efikasno kretanje posetilaca. Komunikacije mogu biti horizontalne i vertikalne. Svaka od grupa ima propisana pravila oblikovanja i održavanja. U zavisnosti od tehničkog rešenja koje je primenjeno, ulazi imaju definisan kapacitet i o tome se mora voditi računa prilikom organizacije sportskog događaja. Pored ulaza za posetioce, postoji velik broj ulaza namenjenih specifičnim grupama kao što su takmičari, VIP, obezbeđenje, servis, medicinska pomoć, mediji, osobe sa posebnim potrebama, itd. Menadžment kretanja korisnika u objektu mora biti predmet pažljive analize jer ima veliku važnost za opšti utisak o kvalitetu sportskog objekta.

Ključne reči

ulazi; koridori; bezbednost; kretanja

Reference

Department for Culture, Media and Sport (2008) Guide to Safety at Sports Grounds. London
FIFA (2004) Safety Regulations. Zurich
FIFA (2011) FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Zurich
FIFA (2011) Football Stadiums, Technical Recommendations and Requirements. Zurich
Gallant, B. (2008) The facility managers guide to environmental health and safety. Lanham: Government Institutes
Geraint, J., Sheard, R., Vickery, B. (2007) STADIA: A Design and Development Guide. Oxford: Elsevier
Ilić, S. (1998) Sportski objekti / Sports facilities. Beograd: SIA, In Serbian
Mcgregor, W., Shiem-shin, T.D. (2003) Facilities Management and the Business of Space. Oxford: Butterworth-Heinemann
Mitrović, M. (1983) Sportski objekti, sadržaj I obeležja igre I sporta u stambenoj sredini I naselju / Sports facilities, The content and features games and sports in the middle of a residential and resort. Beograd: Arhitektonski fakultet, In Serbian
OECD (2011) Preventing and Reducing Armed Violence in Urban Areas: Programming Note, Conflict and Fragility. OECD Publishing
Ortner, R. (1956) Sportbauten, Anlage-Bau-Ausstatug. München: Calwey
Rick, B., Langston, C., de Valence, G. (2003) Workplace strategies and facilities management. New York: Taylor & Francis
Russ, T. (2009) Site Planning and Design Handbook. McGraw-Hill
Smith, M. (1996) Interiors Management: A Guide for Facility Managers. Fairmont Press
UEFA (2011) Access For All. Genève
UEFA (2011) UEFA Guide To Quality Stadiums. Genève
UEFA (2011) UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Genève