Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 2, str. 131-143
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Uloga monetarne i makroprudencijalne politike u očuvanju finansijske stabilnosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak

Značajne realne i fiskalne implikacije nedavne finansijske krize obnovile su zabrinutost regulatornih organa za finansijsku stabilnost. Stabilnost finansijskog sistema podrazumeva njegovu otpornost koja mora biti unapred osmišljena i postavljena duž celog životnog veka finansijskih institucija. Autori su u radu najpre izložili pojam i konceptualna pitanja finansijske stabilnosti, a potom sagledali ulogu relevantnih politika za očuvanje finansijske stabilnosti. Poseban akcenat dat je ulozi monetarne i makroprudencijalne politike i njihovoj uslovljenosti u realizaciji istog cilja. S obzirom da je politika očuvanja finansijske stabilnosti posebno osetljivo područje unutar Evropske unije (EU), u radu je ukratko izložen trenutni okvir za očuvanje finansijske stabilnosti, kao i napori ka stvaranju bankarske unije.

Ključne reči