Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 2, str. 145-159
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Modeliranje mesečne stope inflacije u Republici Srbiji merene indeksom potrošačkih cena
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: zoksinis@gmail.com

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

U radu je predstavljen okvir za praktično modeliranje inflacije kao jednog od ključnih ekonomskih pokazatelja. Empirijsko istraživanje kretanja mesečne stope inflacije u Republici Srbiji urađeno je za period januar 2007- decembar 2015. godine. Korišćenjem sezonski prilagođenog ARIMA modela, i metoda Holtovog izravnanja utvrđene su buduće vrednosti indeksa potrošačkih cena koji je mera inflacije u Republici Srbiji od januara 2009.godine. Osnovni cilj rada je kreiranje modela koji će se koristiti u analitičke i prognostičke svrhe. Uz to, sprecifični cilj je uporedna analiza preciznosti dva metoda (Holt-Winters metod i ARIMA) u određivanju buduće vrednosti indeksa portošačkih cena. U radu su primenjeni teorijski rezultati dualne veze između AR (p) i MA(q) procesa u određivanju buduće vrednosti indeksa potrošačkih cena.

Ključne reči

indeks potrošačkih cena; inflacija; prognoziranje; Holt-Winters-ov metod izravnavanja; ARIMA