Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 2, str. 161-175
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Efektivnost mehanizama korporativnog upravljanja – analiza zemalja u tranziciji
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresa: vbabic@kg.ac.rs

Sažetak

U uslovima razdvojenosti vlasništva i upravljanja, korporativno upravljanje predstavlja važnu instituciju tržišne ekonomije. Shodno navedenom, istraživanja u oblasti mehanizama korporativnog upravljanja su sve intenzivnija. U skladu sa razlikama koje se odnose na istorijsko i kulturno nasleđe zemalja, socio-ekonomske uslove, pravni/institucionalni okvir i vlasničku strukturu, razvijene i tranzicione zemlje primenjuju različite mehanizme korporativne kontrole. Pošto u tranzicionim zemljama nedostaju tržišne institucije, a institucionalni okvir je nedovoljno razvijen, potrebno je razviti odgovarajući model, kao i mehanizme korporativnog upravljanja. U skladu sa navedenim karakteristikama, predmet istraživanja je analiza efektivnosti mehanizama korporativnog upravljanja u tranzicionim zemljama koje odlikuju slični socio-ekonomski uslovi. Posebna pažnja je posvećena problemima unapređenja efektivnosti mehanizama korporativnog upravljanja i mogućnostima za njihovo prevazilaženje.

Ključne reči