Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2016, vol. 13, br. 2, str. 187-203
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Uticaj inovacija na zapoljšavanje i prihod malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bMinistry of Economy, Department for Regional Development and Strategic Analyses of the Economy, Belgrade
cUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: dusan.cvetanovic@ymail.com

Sažetak

Mala i srednja preduzeća su “pokretačka snaga” savremenih privreda zbog doprinosa koji se ogleda u zapošljavanju, povećanju izvoza, dinamiziranju konkurencije, itd. Nova i postojeća inovativna MSP doprinose povećanju ukupne produktivnosti i konkurentnosti privrede, istiskujući manje efikasna preduzeća sa nižom produktivnošću. U radu je putem konstruiranja odgovarajućeg ekonometrijskog modela dokazano da prihod MSP statistički značajno zavisi samo od broja zaposlenih u konkretnom preduzeću, ne i od inovativnosti i broja zaposlenih u istraživanju i razvoju. Na osnovu dobijenih rezultata dokzano je da inovativna MSP ne kreiraju više novih radnih mesta i ne stvaraju veći prihod u odnosu na neinovativna mala i srednja preduzeća u Republici Srbiji.

Ključne reči

inovacije; mala i srednja preduzeća; inovativna mala srednja preduzeća