Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:42
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:36
članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 14-31
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705014K

Creative Commons License 4.0
Olivijeov 'Esej o Hamletu'
Univerzitet Crne Gore, Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje, Crna Gora + Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora + Filološki fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresa: zoran.koprivica@gmail.com

Sažetak

Hamlet Lorensa Olivijea više je renesansni lik, melanholik i sanjar, a ne čovek od akcije na način kako su to, u njegovim ekranizacijama, Henri V i Ričard III. Ipak, čini se da je Olivije najveću hrabrost pokazao, ne u krajnje slobodnom pristupu, tumačenju ove Šekspirove tragedije, već u doslovnoj primeni Frojdovog obrasca na probleme u njemu, viđenog kroz prizmu profesora Ernesta Džonsa. Transponujući originalni Šekspirov tekst, on polazi od njegovih globalnih svojstava, apstrahujući brojne i razgranate događajne i asocijativne momente koji bi mogli da opterete polifonu strukturu njegove - filmske priče. Olivije, takođe, želi da izbegne njeno dramsko raslojavanje i gledaočevu pažnju fokusira na klimaksne momente. No, dramski najjače i najupečatljivije scene u njegovoj ekranizaciji Hamleta, ipak su one vezane za upotrebu kamere, tačnije njenu pokretljivost i analitičnost, čime se želi ukazati ne samo na ostentativnu razliku između kinematografske i teatarske stilizacije, već se, na određeni način, opredeljuje i položaj samog gledaoca. Olivije se u svom 'eseju o Hamletu' ne bavi hronologijom, odnosno problemom vremenskih odnosa. Vizuelna struktura ovog filma i njegova dinamika a priori su određene ritmičkim parametrima lavirintskog prostora Elsinora.

Ključne reči

prototekst; intertekstualnost; adaptacija; ekranizacija; transpozicija; dijegeza; dekonstrukcija; Šekspir; Olivije; Hamlet

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Barker, Felix. 1953. The Oliviers (A Freudian Hamlet/ An Oscar for Henry/ An Essay in Hamlet). London: Hamish Hamilton, pp.115-127; 202-216; 253-264.
Beja, Morris. 1979. Film and Literature (Henry V, 1944/ Hamlet, 1948). New York: Longman Inc., pp.136-146; 156-168.
Cross, Brenda (ed). 1948. The Film Hamlet, A Record of its Production. London: Saturn Press.
Davies, Anthony. 1990. Filming Shakespeare’s Plays: The Adaptations of Laurence Olivier, Orson Welles, Peter Brook and Akira Kurosawa. Cambridge University Press.
Davies, Anthony, Stanley Wells, eds. 1994. Shakespeare and the Moving Image:The Plays on Film and Television. Cambridge University Press.
Dent, Alan (ed.). 1948. Hamlet:The Film and the Play. London: World Film Publications.
Donaldson, Peter. 1990. Shakespearean Films/ Shakespearean Directors. Boston: Unwin, Hyman.
Eckert, Charles W. (ed.). 1972. Focus on Shakespearean Films. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
Garrett, John, (ed.). 1954. Talking of Shakespeare. London: Hodder & Stoughton.
Jorgens, Jack J. 1977. Shakespeare on Film. Bloomington and London: Indiana University Press.
Manvell, Roger. 1979. Theater and Film /Shakespeare on Film/. London: Associated University Presses, pp.135-204.
Morley, Margaret (ed.). 1948. The Films of Laurence Olivier. Secausus: The Citadel Press, N.J.
Morris, Peter. 1972. Shakespeare on Film: An Index to William Shakespeare’s Plays on Film. Ottawa: Canadian Film Institute.
O’Connor,Garry (ed.). 1978. Olivier in Celebration. London: Hodder&Stoughton.
Olivier, Laurence. 1982. Confessions of an Actor. London: Weidenfeld and Nicolson.
Olivier, Laurence. 1989. On Acting /Shakespeare on Film/. London: Sceptre, pp.167-191.
Petrić,Vladimir. 1964. Šekspir i film. Beograd: Jugoslovenska kinoteka.
Hanžeković, Fedor. 1960. Shakespeare i film. Filmska kultura br.20.
Jevtić, Dragan. 1961. “Laurence Olivier”; u Z.Črnja, red.: Zvijezde bez maske. Zagreb: Epoha, 373-381.
Obrazcova, A. 1985. Oliv’eproti vOliv’e. Iskusstvo Kino br.10.
Schickel, Richard. 1989. Olivier (1907-1989). Film Comment No.5.
Šamić, Midhat. 1949. Kratak osvrt na Šekspirovu tragediju ‘Hamlet’ i njenu filmsku adaptaciju. Brazda, 364-371.