Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:11
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 12 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 132-141
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705132R

Creative Commons License 4.0
Aria Džona Kejdža sagledana kroz prizmu kontekstualne uslovljenosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresa: br.muzikolog@gmail.com

Sažetak

U ovom radu baviću se analizom tri sloja konteksta u kom je nastala Aria Džona Kejdža za solo glas i koju je na 'velikoj sceni' muzičke neoavangarde u Darmštatu izvela Keti Berberijan. U pitanju su: (1) društveno-politički kontekst Nemačke nakon Drugog svetskog rata, koja tada započinje proces denacifikacije, (2) umetnički kontekst neoavangardnog muzičkog miljea koji se u tom periodu formirao u Darmštatu i (3) kontekst novog razdoblja u istoriji vokalne umetnosti. Zastupaću tezu da je, u okviru ubrzane denacifikacije i liberalizacije nemačkog društva, te uspostavljanja hladnoratovskog odnosa između Istoka i Zapada, došlo do susretanja američke eksperimentalne i evropske avangardne muzičke prakse. Delo Aria predstavlja primer zajedničkog rada američkih i evropskih umetnika, koji se ispostavio kao značajan korak u istoriji razvoja proširenih vokalnih tehnika u muzičkom izvođaštvu i komponovanju.

Ključne reči

muzička neoavangarda; kontekst; vokalna umetnost; Džon Kejdž; Keti Berberijan

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Iddon, Martin. 2008. “Gained in Translation: Words about Cage in Late 1950s Germany”, in: Routledge, Contemporary Music Review, 26:1, 89-104.
Iddon, Martin. 2013. New Music at Darmstadt: Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez, Cambridge: Cambridge University Press.
Meehan, Kate. 2001. Not Just the Pretty Voice: Cathy Berberian as a Collaborator, Composer and Creator, Washington University in St. Louis, Al Thesis and Dissertations, doctoral dissertation.
Meyer, Michael. 1991. “A Musical Facade for the Third Reich”: in: S. Barron (Ed.): “Degenerate Art”- The Fate of the Avant-garde in Nazi Germany. Los Angeles: Los Angeles County Museum, 171-183.
Michaud, Eric. 2004. The Cult of Art in Nazi Germany, Stanford: Stanford University Press.
Nikolić, Sanela. 2015. Avangardna umetnost kao teorijska praksa: Black Mounrain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za Novu muziku i Tel Quel, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
Radovanović, Bojana. 2016. “Stvaralaštvo Štefana Volpea u kontekstu ustanovljenja koncepta ’izopačene’ muzike u Trećem rajhu”, u: Artum, br. 4, 56-65. Pristupljeno 25. 1. 2017 http://147.91.75.9/manage/shares/ARTUM/ARTUM_04_2016-12.pdf
Stanković, Maja. 2015. Fluidni kontekst: kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije.
Šuvaković, Miško. 2012. “Trauma holokausta”; u M. Šuvaković: Politika i umetnost: savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije. Beograd: Službeni Glasnik, 181-193.
Vasiljević, Maja. 2012. “Koncept “degeneracije muzike”. Od pesimizma fin-de-sièclea do vladavine nacionalsocijalizma”, u: Filozofija i društvo, XXIII (3), 237-252.