Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:17
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:7
članak: 13 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 142-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705142S

Creative Commons License 4.0
Simbolika Bahovog dela umetnost fuge
Muzička škola 'Josip Slavenski', Odsek za ranu muziku, Beograd

e-adresa: svetlanastojanovic.kutlaca@gmail.com

Sažetak

Bahovo delo Umetnost fuge, koje se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, predstavlja specifičan kontrapunktski ciklus: sve teme, na kome je izgrađeno, baziraju se na transformaciji jedne početne teme. Delo je nastalo kao finalna Bahova ponuda za članstvo u Miclerovom udruženju umetnika. Istorijski podaci o tom udruženju, kao i činjenica da se Bah bavio problematikom temperacije, ukazuju na njegovo poznavanje pitagorejske doktrine. To navodi na pretpostavku o simboličkom sadržaju tog dela. U radu se uspostavlja paralela između ovog Bahovog ciklusa i renesansne ideje 'promene' (ta ideja predstavlja tumačenje zagonetnog arhaičnog teksta sačuvanog na 13 smaragdnih tablica1). Simbolika Bahovog dela prepoznaje se kao demonstracija poznavanja 'tajne kreativnosti'.

Ključne reči

Bah; simbolika; hermeneutika; ideja 'promene'

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Feguson, Donald N. 1973. Music as Metaphor. The Elements of Expression, Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Golomb, Uri. 2006.”Johann Sebastian Bach’s The Art of Fugue”, u: Goldberg Early Music Magazine,48 (February 2006), 64-73.
Gronden, Jean. 2010. Uvod u filozofsku hermenautiku (Einführung in die philosophische Hermenutik,Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2001). Prevod s nemačkog Emina Peruničić. Novi Sad: Akademska knjiga.
Hanslik, Eduard. 1977. O muzički lijepom.Vom Muzikalischschönen, Leipzig, 1910. Prevod Dr Ivan Foht, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
Heninger, S.K.Jr. 1974. Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics. San Marino, California: The Huntinton Library.
Kenyon. Nicholas. 1988. Authenticity and Early Music, a symposium. New York: Oxford University Press.
Kerman, Joseph. 2005. The Art of Fugue. Bach fugues for keyboard, 1715-1750., London, England: University of California Press, Ltd.
Koenigsberger, Dorothy. 1979. Renaissance Man and Creative Thinking. A History of Concepts of Harmony 1400-1700. Hassocks, Sussex, Great Britain: The Harvester Press Limited.
Marcham, Michael. 2001. “The Usefulness of Such Artworks: Expression, Analysis, Nationalism in The Art of Fugue”, u: repercussions, vol.9, No.1, 33-75.
Sylvestre, Loï & Costa, Marco. 2010. “The mathematical architecture of Bach’s The Art ofFugue”, u: Leo S.Olschki (editore): Il Saggiatore musicale, rivista semestrale di musicologia , Anno XVII,n. 2., 175-196.
Toman, Rolf. 2010. Edit. Baroque (original title Barock).h.f.ullman is an imprint of Tandem Verlag GmbH 2004.
Tomlinson, Gary. 1988. “The historian, the performer, and authentic meaning in music”, u: Nicholas Kenyon (editor): Authenticity and Early Music, a symposium. New York: Oxford University Press: 115-136.
Taruskin, Richard. 1988. “The Pastness of the Present and the Presence of the Past”, u: Nicholas Kenyon (editor): Authenticity and Early Music. New York: Oxford University Press.