Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:53
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:53
članak: 13 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 142-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705142S

Creative Commons License 4.0
Simbolika Bahovog dela umetnost fuge
Muzička škola 'Josip Slavenski', Odsek za ranu muziku, Beograd

e-adresa: svetlanastojanovic.kutlaca@gmail.com

Sažetak

Bahovo delo Umetnost fuge, koje se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, predstavlja specifičan kontrapunktski ciklus: sve teme, na kome je izgrađeno, baziraju se na transformaciji jedne početne teme. Delo je nastalo kao finalna Bahova ponuda za članstvo u Miclerovom udruženju umetnika. Istorijski podaci o tom udruženju, kao i činjenica da se Bah bavio problematikom temperacije, ukazuju na njegovo poznavanje pitagorejske doktrine. To navodi na pretpostavku o simboličkom sadržaju tog dela. U radu se uspostavlja paralela između ovog Bahovog ciklusa i renesansne ideje 'promene' (ta ideja predstavlja tumačenje zagonetnog arhaičnog teksta sačuvanog na 13 smaragdnih tablica1). Simbolika Bahovog dela prepoznaje se kao demonstracija poznavanja 'tajne kreativnosti'.

Ključne reči

Bah; simbolika; hermeneutika; ideja 'promene'

Reference

Dorothy, K. (1979) Renaissance Man and Creative Thinking. A History of Concepts of Harmony 1400-1700. Hassocks. Sussex, Great Britain: The Harvester Press Limited
Feguson,, Donald, N. (1973) Music as Metaphor. The Elements of Expression. Connecticut: Westport, Greenwood Press
Golomb, U. (2006) Johann Sebastian Bachs The Art of Fugue. Goldberg Early Music Magazine, February 2006; 64-73; 48
Gronden, J. (2010) Uvod u filozofsku hermenautiku / Einführung in die philosophische Hermenutik. Novi Sad: Akademska knjiga, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2001; Prevod s nemačkog Emina Peruničić
Hanslik, E. (1977) O muzički lepom. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Heninger,, S.K.Jr. (1974) Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics. San Marino, California: The Huntinton Library
Kerman, J. (2015) The Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715-1750. University of California Press
Loï, S., Costa, M. (2010) The mathematical architecture of Bachs The Art of Fugue. u: Olschki Leo S. [ur.] Il Saggiatore musicale: Rivista semestrale di musicologia, Anno XVII,n. 2., 175-196
Marcham, M. (2001) The Usefulness of Such Artworks: Expression, Analysis, Nationalism in The Art of Fugue. Repercussions, vol. 9, No. 1, 33-75
Nicholas, K. (1988) Authenticity and Early Music: A symposium. New York: Oxford University Press
Rolf, T. (2010) Edit. Baroque. Tandem Verlag GmbH, (original title Barock); h.f.ullman is an imprint; 2004
Taruskin, R. (1988) The Pastness of the Present and the Presence of the Past. u: Kenyon Nicholas [ur.] Authenticity and Early Music, New York: Oxford University Press
Tomlinson, G. (1988) The historian, the performer, and authentic meaning in music. u: Kenyon Nicholas [ur.] Authenticity and Early Music, a symposium, New York: Oxford University Press, 115-136