Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:9
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 14 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 160-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705160N

Creative Commons License 4.0
Logičnost komike
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Novi Sad

Sažetak

Komparativnom analizom filmova Moderna vremena Čarlija Čaplina i Moj ujak Žaka Tatija, autor ovog rada nastoji da utvrdi sličnosti i razlike rediteljskoglumačkog postupka stvaranja komičnog, dvojice pomenutih umetnika. Koristeći dostupnu literature, biće utvrđeni osnovni zakoni komike kojima su se Čaplin i Tati koristili.

Ključne reči

komično; komedija; film; Čaplin; Tati; Skitnica; Ilo

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Ajzenštajn, S.M. 1964. Montaža atrakcija. Beograd: Nolit.
Bergson, Anri. 1958. O smijehu, esej o značenju smiješnoga. Sarajevo: Izdavačko preduzeće “Veselin Masleša”.
Cauliez,.C.J. 1968. Jacques Tati. Paris: Editions Seghers.
Čaplin , Čarli. 2003. Autobiografija. Novi Sad: Stilos.
Sadul, Žorž. 1960. Život Čarlija Čaplina. Sarajevo: Izdavačko preduzeće “Veselin Masleša”.
Intervju sa Žak Tatijem, “Hullot on Charlot” 1957, Films and Filming, Charlie Chaplin number, http://kinoslang.blogspot.rs/2016/08/tati-on-chaplin-laughter-is-most.html, preuzeto 10.septembra 2016