Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 14 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 160-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705160N

Creative Commons License 4.0
Logičnost komike
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Novi Sad

Sažetak

Komparativnom analizom filmova Moderna vremena Čarlija Čaplina i Moj ujak Žaka Tatija, autor ovog rada nastoji da utvrdi sličnosti i razlike rediteljskoglumačkog postupka stvaranja komičnog, dvojice pomenutih umetnika. Koristeći dostupnu literature, biće utvrđeni osnovni zakoni komike kojima su se Čaplin i Tati koristili.

Ključne reči

komično; komedija; film; Čaplin; Tati; Skitnica; Ilo

Reference

*** (1957) Intervju sa Žak Tatijem, Hullot on Charlot 1957, Films and Filming, Charlie Chaplin number. http://kinoslang.blogspot.rs/2016/08/tati-on-chaplin-laughter-is-most.html, preuzeto 10.septembra 2016
Ajzenštajn, S.M. (1964) Montaža atrakcija. Beograd: Nolit
Bergson, A. (1958) O smijehu, esej o značenju smiješnoga. Sarajevo: Izdavačko preduzeće Veselin Masleša
Cauliez, C.J. (1968) Jacques Tati. Paris: Editions Seghers
Čaplin, Č. (2003) Autobiografija. Novi Sad: Stilos
Sadul, Ž. (1960) Život Čarlija Čaplina. Sarajevo: Izdavačko preduzeće Veselin Masleša