Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:15
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 32-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705032S

Creative Commons License 4.0
Filmski impresionizam - scenoplastična polivizija
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Novi Sad

e-adresa: dragan.stojmenovic@uns.ac.rs

Sažetak

Predmet analize sadržan je u sagledavanju filmskog modela francuske avangarde i njegovog tretmana dinamizma u kadru. Komparacija estetsko-teorijskog obrasca avangardnih francuskih teoretičara i autora, bavi se pitanjima razvoja izražajnosti pokreta u kadru, kroz tehnike oneobičavanja i deautomatizacije audiovizuelnog materijala. Svaki kinematografski koncept stilskog tretiranja modela pokreta, iako je, na naki način zavisio od ostalih svetskih strujanja, imao je svoj specifični obrazac. Sagledavanjem tretmana fenomena pokreta, koncipiranog razvojem francuske teorije i prakse, razmatraju se hipotetička pitanja stilskog razvoja francuske avangardne kinematografije, kao i uticaja eksperimentalnog pristupa pokreta u kadru francuske avangarde na razvoj filmske umetnosti.

Ključne reči

vizuelna simfonija; fotogenija; polivizija; filmski impresionizam; 'Napoleon' (1927)

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bronlou, Kevin. 1983. Gansov i moj Napoleon, SINEAST br. 57/58, Sarajevo.
Canudo, Riccioto. 2001. “Teorija sedam umetnosti”, u: Leksikon filmskih teoretičara, Stojanović Dušani Daković Nevena (ur.), CD, FDU, Beograd.
Cary, John. 1974. Napoleon: Spectacular! The story of Epic Films, London, New York, Sydney, Toronto.
Dimitrijević, Andija.2000. Udobnost razgaženih cipela: mali leksikon filmskih stereotipa, Beograd.
Gans, Abel. 1983.Moj Napoleon, SINEAST br. 57/58, Sarajevo.
Petrić, Vladimir. 19??. Francuski film, skripteK 3110, bibliotekaFakulteta dramskih umetnosti, Beograd.
Salt, Bary. 1985. Film Style and Technology: History and Analysis, Starword; NewEdedition, London
Stojanović, Dušani Daković, Nevena. 2001. Leksikon filmskih teoretičara”,CD, FDU, Beograd.
Stojanović, Srđan. 1997. Ton, kamera, akcija!,Leksikon , Prometej-Yufilmdanas, Novi Sad.
Tokin, Boško, Lukić Vladeta. 1953. Filmski leksikon, Bratsvo-Jedinstvo, NoviSad.
1927’s “Napoleon” Set for Grand Premiere/ http://www.youtube.com/ watch?v=cMlnRP3qOYE&feature=related>14.02.2017
Clair, René http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Clair,+René>14.02.2017