Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 32-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705032S

Creative Commons License 4.0
Filmski impresionizam - scenoplastična polivizija
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Novi Sad

e-adresa: dragan.stojmenovic@uns.ac.rs

Sažetak

Predmet analize sadržan je u sagledavanju filmskog modela francuske avangarde i njegovog tretmana dinamizma u kadru. Komparacija estetsko-teorijskog obrasca avangardnih francuskih teoretičara i autora, bavi se pitanjima razvoja izražajnosti pokreta u kadru, kroz tehnike oneobičavanja i deautomatizacije audiovizuelnog materijala. Svaki kinematografski koncept stilskog tretiranja modela pokreta, iako je, na naki način zavisio od ostalih svetskih strujanja, imao je svoj specifični obrazac. Sagledavanjem tretmana fenomena pokreta, koncipiranog razvojem francuske teorije i prakse, razmatraju se hipotetička pitanja stilskog razvoja francuske avangardne kinematografije, kao i uticaja eksperimentalnog pristupa pokreta u kadru francuske avangarde na razvoj filmske umetnosti.

Ključne reči

vizuelna simfonija; fotogenija; polivizija; filmski impresionizam; 'Napoleon' (1927)

Reference

*** 1927s Napoleon Set for Grand Premiere. http://www.youtube.com/ watch?v=cMlnRP3qOYE&feature=related>14.02.2017
Abel, G. (1983) Moj Napoleon. Sineast, Sarajevo, br. 57/58
Bronlou, K. (1983) Gansov i moj Napoleon. Sineast, Sarajevo, br. 57/58
Cary, J. (1974) Napoleon: Spectacular! The story of Epic Films. London
Clair, R. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Clair,+René>14.02.2017
Dimitrijević, A. (2000) Udobnost razgaženih cipela - mali leksikon filmskih stereotipa. Beograd
Petrić, V. Francuski film. Beograd: Fakulteta dramskih umetnosti, 19??; skripteK 3110, biblioteka
Riccioto, C. (2001) Teorija sedam umetnosti. u: Stojanović Dušan; Daković Nevena [ur.] Leksikon filmskih teoretičara, Beograd: FDU, CD
Salt, B. (1992) Film style and technology: History and analysis. London
Stojanović, D., Daković, N. (2001) Leksikon filmskih teoretičara. Beograd: FDU, CD
Stojanović, S. (1997) Ton, kamera, akcija! Leksikon. Novi Sad: Prometej-Yufilmdanas
Tokin, B., Lukić, V. (1953) Filmski leksikon. Novi Sad: Bratsvo-Jedinstvo