Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:11
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 43-55
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705043B

Creative Commons License 4.0
Topos neizrecivog - prilog temeljnim pretpostavkama odnosa slike i jezika
Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

e-adresa: jbucan@alu.hr

Sažetak

Ogledom se razmatraju neke od osnovnih pretpostavki razumijevanja slikarskog djela. Prva među njima je fizička razdvojenost djela i promatrača. Ona u doživljajnom smislu otežava, ali u spoznajnom smislu olakšava pristup slici. Razdvojenost u nama proizvodi čuvstvo fascinacije, koje čuvstvo povratno projiciramo u sliku, čime ona za nas postaje predmet žudnje. S estetskog motrišta posljedica te projekcije je osobit vid lijepog, kojivid posjeduje utopijski potencijal. Utopija kao Ne-mjesto drugi je pojam za ono što u slici možemo nazvati neizrecivim. Utopija nije ikonografska sastavnica, već ontološko svojstvo slike - slika je uvijek nedostižna, nedohvatna, budući da je tek (tvarna) utvara. Njena samobitnost očituje se u fenomenu cjeline. On se pak u slici očituje kao koherencija, podudarnost i imitacija. Međutim, fenomen cjeline uvijek nam spoznajno izmiče, što sliku čini uzbudljivom i zagonetnom pojavom koja plijeni našu pažnju, uvijek nanovo u nama proizvodeći spoznajnu žudnju.

Ključne reči

slika; fascinacija; utopija; lijepo; cjelina

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Adorno, Theodor W. 1979.Estetička teorija. Beograd: Nolit. Citirano u: Protić, Miodrag B. “Oblik I vreme”. Beograd: Nolit.
Ancent, Jacques. 2010. Citirano u: Kramer, Martina. “Predgovor”; u: Noël, Bernard. Ostatak puta, Zagreb: Litteris.
Benveniste, Émile. 1958. Kategorije mišljenja i kategorije jezika. Preuzeto u: Problèmes de linguistique générale. Gallimard, Paris 1966. Citirano u: Derrida, Jacques. 2012. “Nadopuna kopule”; u Europski glasnik ,Godište XVII., br. 17, Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca.
Blanchot, Maurice. 2015. Književni prostor. Zagreb: Litteris.
Derrida, Jacques. 1988. Istina u slikarstvu. Sarajevo: Svjetlost.
Derrida, Jacques. 2012. “Nadopuna kopule”; u Europski glasnik ,Godište XVII., br. 17, Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca.
Noël, Bernard. 2010. Ostatak puta, Zagreb: Litteris.
Poe, Edgar Allan. 1986. “Filozofija kompozicije”; u: Edgar Allan Poe, Djela, III. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Rainhardt, Ad. 1975. Art-as-Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt. New York: The Viking Press.
Rismondo, Vladimir. 2010. Prostor teksta - prostor slike. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
Stravinsky, Igor. 1975. An Autobiography. Calder and Boyars ed.
Valeri, Pol. 1980. Pesničko iskustvo. Beograd: Prosveta.
Weil, Simone. 2010. Iščekivanje Boga. Zagreb: Litteris.
Yourcenar, Marguerite. 1999. “Kako se spasio Wang-Fo”; u: Orijentalne priče, Zagreb: Ceres.