Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29
članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 77-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705077M

Creative Commons License 4.0
Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti

e-adresa: lidija_@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovog rada je ukazivanje na različite strategije kroz koje se pokretne slike pojavljuju u delima Kristijana Boltanskog. Pokretne slike se razmatraju u odnosu na koncept remedijacije koji postaje ključan ne samo za razumevanje logike dominantanih vidova savremene umetničke prakse, već i njihovih istorijskih preteča. U prvom delu rada dat je osnovni uvid u genezu i značenje pojma pokretna slika u istorijskom i savremenom kontekstu, kao i uvid u definisanje i klasifikaciju koncepta remedijacije. Takođe, prvi deo rada sadrži osvrt na dugu praksu demontaže filma, kao i pregled ključnih autora koji su ove termine uvodili u teoriju umetnosti. U drugom delu, rad se bavi analizom tri odabarana rada Kristijana Boltanskog koji su izlagani na Venecijanskim bijenalima 2011., odnosno 2015. godine, sa ciljem da se potkrepi teza da su u savremenoj vizuelnoj umetnosti, u medijskom smislu, pokretne slike upravo imanentne fluidnom odnosu koji se uspostavlja između različitih medija.

Ključne reči

pokretne slike; remedijacija; istorija; Kristijan Boltanski

Reference

*** (2015) All the Worlds Futures: Cataloque of 56th International Art Exibition. Venice: Marsillio Editori
Agamben, G. (2008) Difference And Repetition: On Guy Debords Films. u: Leighton T. [ur.] Art and the Moving Image- a critical reader, London: Tate Publishing, 328-333
Bolter,, Jay, D., Richard, G. (2000) Remediation - understanding new media. New York-London: The MIT Press
Kelsey, J. (2008) Moving Images Moving Images. u: Leighton T. [ur.] Art and the Moving Image: A critical reader, London: Tate Publishing, 401-405
Leighton, T. (2008) Introduction. u: Leighton T. [ur.] Art and the Moving Image: A critical reader, London: Tate Publishing, 7-40
Levinson, P. (1997) The soft edge: A natural history and future of the information revolution. London - New York: Routledge
Mcluhan,, Lapham, M., Lewis, H. (1994) Understanding Media - The Extensions of Man. New York-London: The MIT Press
Njuman, M. (2013) Pokretna slika u galeriji od 1990-ih. u: Čekić J.; Stanković M. [ur.] Slika, pokret, transformacija, Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za medije i komunikacije - Centar za medije i komunikacije, 231-270
Richman, L. (2013) Perform, cough, critique: Christian Boltanskis cinematic tactics in 1969. Retrieved April 10, 2016 from the World Wide Webhttp://gradworks.umi. com/15/37/1537290.html
Tamar, G., Kuspit, D., Didier, S. (1997) Christian Boltanski. London: Phaidon Press Limited
Uroskie, A.V. (2014) Between the Black Box and the White Cube. University of Chicago Press
Youngblood, G. (1970) Expanded Cinema. New York: E. P. Dutton & Co.Inc