Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:15
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 77-88
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705077M

Creative Commons License 4.0
Od dinamičnog kadra do pokretne slike - remedijacija i istorija u delima Kristijana Boltanskog
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman likovnih umetnosti

e-adresa: lidija_@yahoo.com

Sažetak

Cilj ovog rada je ukazivanje na različite strategije kroz koje se pokretne slike pojavljuju u delima Kristijana Boltanskog. Pokretne slike se razmatraju u odnosu na koncept remedijacije koji postaje ključan ne samo za razumevanje logike dominantanih vidova savremene umetničke prakse, već i njihovih istorijskih preteča. U prvom delu rada dat je osnovni uvid u genezu i značenje pojma pokretna slika u istorijskom i savremenom kontekstu, kao i uvid u definisanje i klasifikaciju koncepta remedijacije. Takođe, prvi deo rada sadrži osvrt na dugu praksu demontaže filma, kao i pregled ključnih autora koji su ove termine uvodili u teoriju umetnosti. U drugom delu, rad se bavi analizom tri odabarana rada Kristijana Boltanskog koji su izlagani na Venecijanskim bijenalima 2011., odnosno 2015. godine, sa ciljem da se potkrepi teza da su u savremenoj vizuelnoj umetnosti, u medijskom smislu, pokretne slike upravo imanentne fluidnom odnosu koji se uspostavlja između različitih medija.

Ključne reči

pokretne slike; remedijacija; istorija; Kristijan Boltanski

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Agamben, Giorgio. 2008. “Difference And Repetition: On Guy Debord’s Films”; in: T. Leighton, (ed.): Art and the Moving Image- a critical reader. London: Tate Publishing, 328-333.
Bolter, Jay David, Grusin, Richard. 2000. Remediation - understanding new media. New York, London: The MIT Press.
Cataloque of 56th International Art Exibition. 2015. All the World’s Futures, Marsillio Editori, Venice.
Garb, Tamar, Kuspit, Donald, Semin, Didier. 1997. Christian Boltanski. London: Phaidon Press Limited.
Kelsey, John. 2008. “Moving Images Moving Images”; in: T. Leighton, (ed.): Art and the Moving Image - a critical reader. London: Tate Publishing, 401-405.
Leighton, Tanya. 2008. “Introduction”; in: T. Leighton, (ed.): Art and the Moving Image - a critical reader. London: Tate Publishing, 7-40.
Levinson, Paul. 1997. The soft edge - a natural history and future of the information revolution. London, New York: Routledge.
McLuhan, Marshall, Lapham, Lewis H. 1994. Understanding Media - The Extensions of Man. New York, London: The MIT Press.
Njuman, Majkl. 2013. “Pokretna slika u galeriji od 1990-ih”; u: J. Čekić, M. Stanković, (prir.): Slika, pokret, transformacija. Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, 231-270.
Richman, Lauren. 2013. “Perform, cough, critique: Christian Boltanski’s cinematic tactics in 1969”, Retrieved April 10, 2016 from the World Wide Webhttp://gradworks.umi. com/15/37/1537290.html
Uroskie, Andrew V. 2014. Between the Black Box and the White Cube - Expanded Cinema and Postwar Art. Chicago: University Of Chicago Press.
Youngblood, Gene. 1970. Expanded Cinema. New York: Dutton.