Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:18
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:11
članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2017, br. 5, str. 100-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1705100M

Creative Commons License 4.0
Ukrotitelj(ka) zmija - intermedijalni dijalog između slikarstva Anrija Rusoa i poezije Silvije Plat
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: dacam93@gmail.com

Sažetak

Rad se bavi mogućnostima interpretacije poezije i pesničke slike kao analize dijaloga između književnosti i slikarstva. U radu se proučava pozivanje pesnikinje Silvije Plat (Sylvia Plath) na sliku Anrija Rusoa (Henri Rousseau) Ukrotiteljka zmija u pesmi Ukrotitelj zmija. Ispituje se stvaralačka nadgradnja na vanliterarni predložak, kao i vizuelni elementi, ostvareni kroz dva različita umetnička medija.

Ključne reči

Silvija Plat; Anri Ruso; pesnička slika; slikarstvo; intermedijalnost

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Arnason H. H. 2008. Istorija moderne umetnosti. Beograd: Orion art.
Bašlar, Gaston. 2005. Poetika prostora. Čačak: Gradac.
Biblija, preveo Lujo Bakotić. 1989. Novi Sad: Dijam-m-pres.
Bihalji-Merin, Oto. 1971. Naivni umetnici sveta - istorija, sadašnjost, perspektive. Beograd: Vuk Karadžić. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Brajović, Tihomir. 2000. Teorija pesničke slike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Britzolakis, Christina. 2001. Sylvia Plath and the Theatre of Mourning. Oxford: Clarendon Press.
Vallier D. 1962. Henri Rousseau, New York: Inc. Publishers.
Gerbran, Alen. Ševalije, Žan. 2009. Rečnik simbola: mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi. Novi Sad: Stylos art.
Plat, Silvija. 2011. Rani odlazak, prevela Ljiljana Đurđić. Beograd: Paideia.
Ragaišiene, Irena. 2000. The Closed Gardens of Art: Mythopoetic Strategies in the Poetry of Sylvia Plath. Bergen: University of Bergen.
Ričards, A. A. 1978. “Slika i senzacija”; u Miloslav Šutić (prir.): Pesnička slika. Beograd: Nolit, 58 - 60.
Schreerer, Constance. 1976. “The Deathly Paradise of Sylvia Plath”, u: The Antioch Review, Vol. 34, No. 4, 469 - 480.
Fraj, Nortrop. 2007. Anatomija kritike. Novi Sad: Orpheus.
Hristić, Jovan. 1978. “Klasična i savremena pesnička slika”; u Miloslav Šutić (prir.): Pesnička slika. Beograd: Nolit, 114 - 119.
Zivley, Sherry Lutz. 2002. “Sylvia Plath’s Transformations of Modernist Paintings”, u: College Literature, Vol. 29, No. 3, 35 - 56.