Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 28  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 49-60
Identitet, alteritet i jezik u postkolonijalnom kontekstu - roman Ljubav, fantazija Asje Džebar
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresakata.milic.kg@gmail.com
Ključne reči: identitet; jezik; alteritet; Alžir; Asja Džebar
Sažetak
U radu ispitujemo problematiku pojma identiteta postavivši u centar interesovanja najpre pitanje epistemološke prirode njegovog konstituisanja kroz odnos sa Drugim, dakle kroz osvetljavanje pitanja alteriteta i relacione prirode navedenog pojma. Identitet se u specifičnom postkolonijalnom i socio-političkom kontekstu i u odnosu Francuske i Alžira uspostavlja kroz proces socio-kulturološke identifikacije sa datom lingvističkom zajednicom, što nas navodi na promatranje uloge jezika u samoj potrazi za identitetom. Roman Ljubav, fantazija Asje Džebar svedoči o preispitivanju Sopstva i mogućnosti samopotvrđivanja jezikom i pisanjem koje se uspostavlja kao manična ideja i potreba autora-naratora. cilj nam je, dakle, da prikažemo problematiku identiteta u postkolonijalnom kontekstu, i to kroz pitanje jezičke 'pripadnosti' i samog statusa i značaja jezika u specifičnoj istorijskoj i kulturološkoj situaciji, a to je Alžir u 20. veku kao francuska kolonija koja nametnut status francuske pokrajine isto tako nasilno gubi.
Reference
Bensmaïa, R. (2002) La langue de l'étranger ou la Francophonie barrée. Rue Descartes, 37(3): 65
Bollenbeck, G. (1994) Bildung und Kultur: Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. Frankfurt - Leipzig: Insel Verlag
Bugarski, R.D. (2006) Kultura i jezik. u: Susret kultura, IV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum, Zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 31-37
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka - priručnik. Beograd: Službeni glasnik
Derrida, J. (1996) Monolinguisme de l'autre ou la prothèse de l'origine. Paris: Galilée
Derrida, J., Calle-Gruber, M. (2006) Scènes des différences. Littérature, 142(2): 16
Djebar, A. (1995) L'amour, la fantasia. Paris: Éditions Albin Michel
Dudaš, B. (2006) Kulture i identitet - o njihovom problematičnom odnosu. u: Subotić Lj. [ur.] IV međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 159-170
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Lešić, Z. (2006) Mi i naša cultura - i oni drugi. u: Subotić Lj. [ur.] Susret kultura, IV međunarodni interdisciplinarni simpozijum, Novi Sad: Filozofski fakultet, 87-90
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Beograd - Nikšić: Jasen
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Spivak, G.C. (1988) Who claims alterity?. u: Kruger B.; Mariani P. [ur.] Remaking History, New York
Škorić, M., Sokolovska, V., Lazar, Ž. (2008) Tradicija, jezik, identitet. Novi Sad: Filozofski fakultet
Žikić, B. (2012) Misao, kultura, identitet. Beograd: SGC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1736049M
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka