Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 5 od 28  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 61-68
Andrićeva legenda o umetniku - razgovor s Gojom
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresaankaristic@yahoo.com
Projekat:
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR - 178018)

Ključne reči: Andrić; umetnost - umetnik - umetničko delo; svet; estetika; smisao
Sažetak
U ovom radu posvetićemo se Andrićevom razumevanju umetnika i umetnosti sa kritičkog, teorijskog stanovišta, a s obzirom na Andrićev tekst (esej, legendu) RAZGOVOR S GOJOM. Pokušaćemo da predstavimo situaciju u kojoj je novi umetnički izraz postavljen pred pisce, koji sada više nisu samo pisci, već i kritičari. Taj isti umetnički izraz postaje problem koji je bilo potrebno razumeti i to na način na koji bi pisci svoja književna shvatanja formulisali u određenom diskurzivnom ili teorijskom obliku. Novi umetnički izraz bio je rezultat opštih umetničkih odnosa, sa primesom novih estetičkih vrednosti. Prikazaćemo novo shvatanje umetnosti, u kome umetničko delo postaje jedna nova realnost stvarana po zakonima umetničke prirode, sa elementima iz prirode, iz života, a temperamentom umetnika uobličena i zaodenuta u novo postojanje. Dakle, kako Andrić vidi umetnost, umetničko delo, umetnika.
Reference
Andrić, I. (1974) Goja - zapisi o Goji. Beograd: Prosveta
Nedić, M. (1975) Pisci između dva rata kao kritičari. u: Nedić Marko [ur.] Pisci kao kritičari posle Prvog svetskog rata, izabrani kritički radovi Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića, Ive Andrića, Todora Manojlovića, Momčila Nastasijevića, Milana Kašanina, Ranka Mladenovića,, Novi Sad: Matica srpska, knj. 16, 7-56
Petrović, S. (1994) Refleksija o estetičkim idejama Ive Andrića. u: Šutić Miloslav [ur.] Andrić u svetlu estetike, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 73-82
Petrović, S. (2000) Estetika. Beograd: Filološki fakultet
Šeling, F.V.J. (1989) Filozofija umetnosti. Beograd: BIGZ, prevod: Danilo N. Basta, Olga Kostrešević
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1736061S
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka