Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:209
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:184
članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2017, vol. 71, br. 2, str. 127-136
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/fizkul1702127V

Creative Commons License 4.0
Etičko obrazovanje u primenjenoj psihologiji sporta
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

e-adresa: ana.veskovic@fsfv.bg.ac.rs, nikola.petrovic@f.bg.a

Projekat

Efekti primenjene fizicke aktivnosti na lokomotorni, metabolicki, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)
Unapredivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

U primenjenoj psihologiji sporta (PPS), od psihologa se često zahteva, da svoje usluge pružaju izvan okvira tradicionalne kliničke prakse, što ima i prednosti i ograničenja. Praktičari se često susreću sa specifičnim dilemama, a ne mogu naći sve odgovore u kodeksu etike. Empirijski je dokumentovano da je edukacija iz etike značajno oružje u borbi protiv kršenja etičkih načela. Ona dobija na snazi, uvažavajući činjenicu da je poslednjih godina porastao broj psihologa u ovoj oblasti. Upravo zato je težište ovoga rada na prvom cilju - opisivanju specifičnosti etike u PPS. Na osnovu pregleda relevantne literature, izdvojena su tri najčešća pitanja: postavljanje granica, poverljivost i kompetentnost. U drugom, manjem, empirijskom delu prikazani su rezultati pilot studije o etičkim uverenjima u vezi sa ponašanjem sportskih psihologa. Podaci su prikupljeni na uzorku studenata psihologije (N=92), od kojih će neki možda postati sportski psiholozi. Neka od ponašanja, koja su neophodna za efikasno obavljanje prakse, a atipična su za tradicionalnu kliničku praksu (na primer, prisustvovanje psihologa takmičenjima), gotovo polovina ispitanika procenila je kao neetična. Najveća saglasnost ispitanika postignuta kada je pitanju otkrivanje poverljivih podataka treneru. Na osnovu ovog rada formulisana je preporuka koja se odnosi na potrebu razvoja specifičnih programa treninga iz etike u PPS.

Ključne reči

klinička sportska psihologija; etičke dileme; granice; poverljivost; kompetentnost

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anderesen, M. B., Van Raatle, J. L., & Brewer, B. W. (2001). Sport Psychology Service Delivery: Staying Ethical While Keeping Loose. Professional Psychology: Research and Practice, 32, 12-18.
American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57, 1060-1073.
Barnett, J. E., Lazarus, A. A., Vasquez, M. J. T., Moorehead-Slaughter, O., & Johnson, W. B. (2007). Boundary issues and multiple relationships: Fantasy and reality. Professional Psychology: Research and Practice, 38, 401-410.
Barney, S. T., Andersen, M. B., & Riggs, C. A. (1996). Supervision in sport psychology: Some recommendations for practicum training. Journal of applied sport psychology, 8, 200-217.
Brown, J. L., & Cogan, K. D. (2006). Ethical clinical practice and sport psychology: When two worlds collide. Ethics & behavior, 16, 15-23.
Društvo psihologa Srbije (2000). Kodeks etike psihologa Srbije. Beograd: Društvo psihologa Srbije.
Etzel, E., & Watson, J. (2007) Ethical challenges for psychological consultations in intercollegiate athletics. Journal of Clinical Sport Psychology, 1, 304-317.
Gardner, F. L. (2001). Applied sport psychology in professional sports: The team psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 32, 34-39.
Lavallee, D., Kremer, J., Moran, A.P., & Williams, M. (2004). Sport Psychology: Contemporary Themes. New York: Palgrave Macmmillan.
Haberl, P., & Peterson, K. (2006). Olympic-size ethical dilemmas: Issues and challenges for sport psychology consultants on the road and Olympic Games. Ethics & Behavior, 16, 25-40.
Huang, C. J., & Hung, T. M. (2008). Ethical issues in sport psychology services: Dual relationships, confidentiality, and competence boundaries. Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan, 13, 53-69.
Moles, T. A., Petrie, T. A., & Watkins, C. E. (2016). Sex and Sport: Attractions and Boundary Crossings Between Sport Psychology Consultants and Their Client-Athletes. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 93-101.
Moore, Z.E. (2003). Ethical Dilemmas in Sport Psychology: Discussion and Recommendations for Practice. Professional Psychology: Research and Practice, 34, 601-610.
Petitpas, A. J., Brewer, B. W., Rivera, P. M., & Van Raalte, J. L. (1994). Ethical beliefs and behaviors in applied sport psychology: The AAASP ethics survey. Journal of Applied Sport Psychology, 6, 135-151.
Pack-Brown, S. P., & Williams, C. B. (2003). Ethics in a multicultural context. London: Sage Publications, Inc.
Petrović, M.N. (2016). Efekat etičke pozicije i edukacije na etička uverenja psihologa koji se bave psihoterapijom u Srbiji. Primenjena psihologija, 9, 261-272.
Pope, K. S., Tabachnick, B. G., & Keith-Spiegel, P. (1987). Ethics of practice: The beliefs and behaviours of psychologists as therapists. American Psychologist, 42, 993-1006.
Rubin, S., & Dror, O. (1996). Professional ethics of psychologists and physicians: Mortality, confidentiality, and sexuality in Israel. Ethics and Behavior, 6, 213-238.
Speight, S. (2012). An exploration of boundaries and solidarity in counseling relationships. The Counseling Psychologist, 40, 133-157.
Stapleton, A., Hanks, D., Hayes, K., & Parham, W. (2010). Ethical dilemmas in sport psychology: A dialogue on the unique aspects impacting practice. Professional Psychology: Research and Practice, 41, 143-152.
Wylleman, P., Harwood, C. G., Elbe, A.-M., & de Caluwé, D. (2009). A perspective on education and professional development in applied sport psychology. Psychology of Sport and Exercise, 10, 435-446.
Weinberg, R., & Gould, D. (2011). Foundations of Sport and Exercise Psychology (5h Ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics.