Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:7
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2017, vol. 71, br. 2, str. 166-171
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/fizkul1702166Z

Creative Commons License 4.0
Fizička kultura - okvir za medijsko pojašnjenje čovekovog kulturnog bića
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nenad.zivanovic46@gmail.com

Sažetak

Kultura, i iz nje izvedena sintagma fizička kultura, naročito u njenom užem značenju koje se odnosi na duhovno stvaralaštvo, temelj je svakog naroda. Zbog toga i termin fizička kultura, kojeg tako silno i dugo želimo da se oslobodimo i ostavimo ga u prošlosti, treba da rehabilitujemo, kao što to čine naše kolege u skandinavskim zemljama, i povratimo mu (nama neophodnu) kulturološku dimenziju. Jer, kao što znamo, u središtu naše struke, fizičke kulture, nalazi se čovek, tajna najviša i samome sebi. I taj čovek telesnu kretnju - vežbu prihvata kao blagodatnu hranu, neophodnu ne samo njegovom telu već i njegovoj duši. Upravo u tome, u tom izviranju fizičke vežbe iz bića čovekovog, leži sva fenomenologija fizičke kulture. Čovek oseća "žeđ" za različitim vidovima zadovoljenja svojih kulturoloških potreba. I kao što ima potrebu da pročita neku lepu knjigu, čuje lepu muziku, vidi lepu sliku, ... ima i potrebu da fizičkoj vežbi, u dijetetskom ili agonističkom smislu, pridoda sve ono što smo nabrojali. Ta očekivanja čoveka željnog duhovne i telesne hrane treba zadovoljiti. Štampani i elektronski mediji su dobra prilika da se odgovori na ovu potrebu. Jer, ovi mediji su u svakom trenutku dostupni čoveku koji ima sve manje slobodnog vremena. A to je prilika da ga "u hodu" informišemo i podstaknemo da se okrene i toj strani svojih kulturoloških potreba - fizičkoj kulturi.

Ključne reči

čovek kao kulturno biće; fizička kultura; mediji

Reference

Hadži, T.S., Hadži, T.J. (2017) Antologija savremene srpske proze o sportu. Leposavić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: NIPU Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živanović, N. (2015) On physical education and sport. u: History of Physical Education in Europe, Leposavić: Faculty of Sport and Physical Education and FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section, pp. 8-23, book I