Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Politeia
2017, vol. 7, br. 14, str. 42-62
jezik rada: bosanski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/03/2018
doi: 10.5937/politeia0-15933
Creative Commons License 4.0
Vjenčanja u župama općine Metković od 1850. do 1918. godine, na temelju matičnih knjiga vjenčanih
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: dugandzicz@gmail.com

Sažetak

Rad se temelji na analizi i istraživanju matičnih knjiga vjenčanih u ondašnjim župama općine Metković, a to su župe: Metković, Dobranje, Vidonje i Slivno Ravno u razdoblju od 1850. do 1918. godine. 'Mikroskopska' analiza tih vrela omogućila je uočavanje dinamike vjenčanja u tom dijelu Donjeg Poneretavlja. Cilj istraživanja je pokazati neke značajke kod vjenčanja stanovništva župa općine Metković u razdoblju između 1850. i 1918., te neke od dobivenih podataka pokušati komparirati s nekim od susjednih župa Donje Neretve, da bi se vidjelo na koji način metkovačka sredina odstupa od ostalih u Donjem Poneretavlju ili je slična s njima. Maksimum vjenčanja javlja se u veljači i siječnju, a minimum u prosincu i ožujku. Brakovi u srodstvu češći su u zatvorenijim župama (geografskim izolatima) te općine, a to su župe Dobranje i Vidonje, a manji broj takvih slučajeva zabilježen je u župi Metković, tada svakako daleko otvorenijoj sredini u odnosu na ostale župe općine. Muškarci su u brak ulazili u prosjeku s 28,7 godina, a žene s 24 godine starosti, pa je prosječna dobna razlika iznosila od četiri do šest godina. Vrlo mali broj muškaraca ženio se prije navršene 20. godine života, njih samo 2 %, dok je to bilo češće kod žena (11,01 %). Za drugi se brak odlučivao daleko veći broj muškaraca (14,97 %) nego žena (6,86 %). U istraživanju su uglavnom korištene statističke metode, metode analize i sinteze, komparativna, geografska i historiografska metoda.

Ključne reči

Vjenčanje; općina Metković; župa Dobranje; župa Metković; župa Slivno Ravno; župa Vidonje

Reference

Bego-Matijević, I., Dugandžić, Ž., Akrap, A. (2009) Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne na Neretvi (1870-1880). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 47: 195-218
Bertoša, S. (2001) Matične knjige kao vrelo demografske, etničke, društvene i gospodarske povijesti Pule (1613-1815). Časopis za suvremenu povijest, 1: 175-180
Curić, Z. (1998) Stanovništvo i naselja općine Slivno. Dubrovnik, 4, 149-160
Dugandžić, Ž. (2016) Smrtnost u općini Metković od 1850. do 1918. godine, na temelju matičnih knjiga umrlih. HUM, XI, 88-113
Ivanišević, F. (1910) Statistika 1910. Split: Zadružni savez
Korenčić, M. (1979) Naselja i stanovništvo Socijalističke Republike Hrvatske (1857-1971). Zagreb: Djela JAZU, 54
Krivošić, S. (1990) Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku
Krivošić, S. (1991) Stanovništvo i demografske prilike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u XVIII. i prvoj polovini XIX. stoljeća. Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU
Ljubić, K. (1885) Statistika pučanstva u Dalmaciji. Zadar: Zemaljski odbor Dalmatinski. Brzotisak Narodnog Lista
Manfred, M. (1912) Zadnji popis pučanstva u Dalmaciji. Beč: Naklada Adria
Škarica, M. (1922) Topografski priručnik Dalmacije i popis stanovništva. Split: Naklada hrvatske knjižare
Šunjić, M. (2007) Stanovništvo Rogotina na kraju 18. i u prvoj polovici 19. st. na temelju matičnih knjiga i stanja duša. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 45: 347-389
Vekarić, N., Vranješ-Šoljan, B. (2009) Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 47: 9-62
Vekarić, N., Benyovski, I., Buklijaš, L.T., Lučić, M., Mogorović, N., Primorac, J. (2000) Vrijeme ženidbe i ritam poroda - Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća. Zagreb - Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU
Vidović, D. (2005) Nacrt za vidonjsku antroponimiju. Folia onomastica Croatica, 14: 191-216
Vidović, D. (2006) Dobranjska prezimena. Folia onomastica Croatica, 16: 147-177
Vidović, D. (2007) Metkovsko stanovništvo u doba javnog djelovanja don Mihovila Pavlinovića. u: Zbornik Drugoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta, Opuzen, Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, str. 93-112
Vrbanić, F. (1896) Demografske prilike u južnih Slavena. Zagreb: Tisak dioničke tiskare
Wertheimer-Baletić, A. (1999) Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate