Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
Politeia
2017, vol. 7, br. 14, str. 98-112
jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/03/2018
doi: 10.5937/politeia0-16007
Creative Commons License 4.0
Uloga žena u političkom životu Federacije Bosne i Hercegovine
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: ssillvana@gmail.com, sanjaledic@gmail.com

Sažetak

Politika je ljudska djelatnost koja je godinama bila namijenjena samo za muškarce. Žene i druge manjinske skupine nisu sudjelovale u društvenom i političkom životu zajednice. Tek od sedamdesetih godina XX st. jača uloga žene u društvenom i političkom životu niza zemalja, ali uz zakonske i poticajne mjere. U usporedbi s drugim europskim zemljama (prema dostupnim istraživanjima) BiH je s obzirom na rodnu ravnopravnost još uvijek u velikom zaostatku za nizom drugih europskih i svjetskih zemalja. Uloga žene u bosansko - hercegovačkom društvu, javnom životu, politici ne zadovoljava kvote koje su uvedene 1997. godine a koje traže četrdesetpostotnu uključenost žena u politiku. Istraživanje koje je provedeno obuhvaća razdoblje od 2016. godine, tj. od posljednjih izbora u BiH pa do danas. Cilj istraživanja bio je istražiti kolika je zastupljenost žena u političkom životu BiH na razini Federacije BiH, Županija Federacije BiH i lokalnoj razini. Glavna hipoteza rada je: Je li niska razina zastupljenosti žena unutar političkih tijela Federacije BiH, županija Federacije BiH i na lokalnoj razini? Istraživanje je pokazalo da žene u Federaciji BiH nisu dovoljno zastupljene u političkom životu. U postocima niti jedan dio istraživanja koji se odnosi na mjesta premijera, ministarska mjesta, mjesta gradonačelnika, načelnika ne ispunjava propisane kvote od 40 % zastupljenosti žena u politici. Bosansko - hercegovačko društvo treba povećati sudjelovanje žena u društvenom i političkom životu jer samo ona društva i države koje isključuju sve oblike diskriminacije te povećavaju ljudska prava, posebice prava žena, kao ravnopravnog člana zajednice, mogu sebe nazvati demokratskim i razvijenim društvima.

Ključne reči

Žene; politika; društvo; rodna ravnopravnost; Federacija BiH; županije Federacije BiH; lokalna razina vlast

Reference

*** (2017) Žene u politici - analiza postizbornoga stanja. https://zenskamreza.ba/buka-zene-u-politici-u-bih-analiza-postizbornog-stanja/, 10.11.2017
*** (2017) Zastupljenost žena u politici. http://infohouse.ba/doc/Zastupljenost-zena-u-politici.pdf, 15.11.2017
*** (2017) Žene na pozicijama političkog odlučivanja u Bosni i Hercegovini - aksiom ili oksimoron?. http://ssst.edu.ba/upload/Departments/ECON/Policy_Brief_02_final.pdf, 4.11.2017
*** (2017) Žene u bosanskohercegovačkom društvu - ravnopravnost ili privid. http://globalanalitika.com/zene-u-bosanskohercegovackom-politickom-drustvu-ravnopravnost-ili-privid/, 14.11.2017
Bakšić-Muftić, J., Ler-Sofronić,, Gradaščević, N., Sijerčić, J., Fetahagić, M. (2003) Socio-Economic Status of Women in Bosnia and Herzegovina: Analysis of the results star pilot research done in 2002. Sarajevo: Jež
Bedeković, V., Ravlić, Ž. (2011) Položaj žena u rukovodećim strukturama službi jedinica lokalne uprave i područne samouprave na primjeru Virovitičko Podravske županije. Praktični menadžment, II(2), 15-23
Ilišin, V. (1999) Strukturna dinamika hrvatskog parlamenta. Politička misao, XXXVI(3), 151-174
Leinert, N.S. (1998) Promjena društvenoga položaja žene u razdoblju tranzicije. Politička misao, XXXV(1), 152-168
Leinert, N.S. (2003) Politika zapošljavanja žena. Politička misao, XL(3), 103-127
Leinert, N.S. (1994) Žene u politici - je li intervencija potrebna?. Politička misao, XXI(4), 137-146
Leinert, N.S. (2007) Politika ravnopravnosti spolova - kako do kritične mase žena u parlamentima. Politička misao, XLIV(3), 85-102
Vokić, P.N., Bulat, I. (2017) Što žene lideri unose u politiku - psihološka i radna obilježja, stil vođenja, interesi i perspektive. EFZG serija članaka u nastajanju, str. 6, https://hrcak.srce.hr/file/201664, 25.10.2017