Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 38, str. 95-109
Deonimijske složenice u nemačkom jeziku sa ličnim imenom kao osnovinskom konstituentom i njihovi ekvivalenti na srpskom
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresasofijamijovic@yahoo.de
Ključne reči: determinativne složenice; tvorba imenica; deonimi; apelativi; ekvivalencija; konotacija; derivacija
Sažetak
U radu se na bogatom korpusnom materijalu izdvajaju i analiziraju determinativne složenice nemačkog jezika u kojima lična imena kao bazne konstituente imaju status apelativa. Budući da srpski jezik ne poseduje navedeni tvorbeni obrazac, ispituju se mogućnosti prevodne ekvivalencije leksičkih jedinica na jezičkom paru nemačko-srpski. Kontrastivna analiza je pre svega usmerena na tvorbene mehanizme kojima se uspostavlja odnos ekvivalencije na značenjskom planu, kao i na identifikaciju osnovičkih leksema i tvorbenih formanata koji učestvuju u datom procesu.
Reference
*** (2007) Rečnik srpskoga jezika. Beograd: SANU
Babić, S. (2002) Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb: Hrvatska akademija nauka i umetnosti
Bergman, G. (1971) Zur Theorie der Wortbildungsregeln (der Typ Heulsuse). u: Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2, 104-108
Bugarski, R. (2003) Žargon - lingvistička studija. Beograd: Biblioteka XX vek
Donalis, E. (2005) Die Wortbildung des Deutschen: Ein Überblick. Tübingen: Narr
Duden (2007) Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, 6. Auflage
Fleischer, W., Barz, I. (1995) Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
Fleischer, W. (1974) Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache. Tübingen: VEB Bibliographisches Institut
Klajn, I. (2003) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku 2. Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Institut SANU
Kostić-Tomović, J. (2017) Savremena nemačka leksikografija. Beograd: FOKUS - Forum za interkulturnu komunikaciju
Leuschner, T., Wante, E. (2009) Personale Suffixoide im Deutschen und Niederländischen: Grundlagen und Ergebnisse eines korpusbasierten Vergleichs. u: Germanistische Mitteilungen, Heidelberg, 70, 59-73
Lode, M. (2006) Wortbildung des modernen Deutschen: Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübungen: Narr Verlag
Nibling, D. (2000) Auf der Suche nach dem idealen Eigennamen. Beiträge zur Namenforschung, 35, 275-302
Nübling, D., Fahlbusch, F., Heuser, R. (2012) Namen: Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr
Petronijević, B. (2006) Wortbildung und Übersetzen - ein Beitrag zur Übersetzungsproblematik kreativer Wortbildungsmuster aus dem Deutschen ins Serbische. Srpski jezik, 11/1-2, 71-81
Petronijević, B. (2003) Nomen proprium als Konstituente von Wortbildungskonstruktionen und Phraseologismen. u: Satzglieder und Wörter: Festschrift für Velimir Petrovic zum 65.Geburtstag, Osijek, 93-108
Petronijević, B. (2015) Beiträge zur kontrastiven Wortbildung. Beograd: Jasen
Ristić, S. (2004) Ekspresivna leksika u srpskom jeziku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Šipan, T. (2002) Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag
Šipka, D. (2009) Leksičke promene devedesetih godina - danas. u: Tošović B. [ur.] Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Beč, 65-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1738095M
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka