Akcije

Termotehnika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 43, br. 1-4, str. 73-77
Mala hidroelektrana u ulozi kućnog agregata
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bELNOS BL, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
cZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' A.D. Mrkonjić Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresadane.dzepceski@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora (MPNTR - 33024)

Ključne reči: mala hidroelektrana; kućni agregat; ostrvski rad
Sažetak
Mala hidroelektrana (mHE) koja se nalazi u okviru objekta HE 'Bočac' izgrađena je sa idejom o mogućoj višenamenskoj upotrebi. Jedan od načina upotrebe mHE, koji je predviđen projektom, je rad mHE u ulozi kućnog agregata HE 'Bočac'. Pre tehničkog prijema objekta mHE, izvršena su neophodna podešavanja i ispitivanja opreme hidroagregata pred njegovo puštanje u rad. U radu je prikazan deo rezultata navedenih ispitivanja, koji se pre svega odnosi na režim rada mHE u ulozi kućnog agregata, odnosno kada agregat mHE napaja potrošače u ostrvskoj mreži. Navedeni režim rada agregat je sa stanovišta opreme najzahtevniji i kao takav je za analizu najinteresantniji. Prikazani su rezultati ispitivanja rada agregata prilikom trenutnog opterećenja i rasterećenja agregata, uključenjem i isključenjem različitih delova izolovane 35kV mreže, uključenjem i isključenjem potrošača u 0,4kV razvodu sopstvene potrošnje i potrošača u pomoćnim objektima HE 'Bočac'.
Reference
*** (2004) Guide for the application of turbine governing systems for hydroelectric generating unit. IEEE Standard 1207-2004, 20.6.2011. ISBN: 978-0-7381-7046-6, p 24
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” A.D. (2016) Izveštaj o podešavanju, ispitivanju i puštanju u rad sistema pobude kućnog agregata HE 'Bočac”. Beograd, Elaborat 216052, jul, str. 12
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” A.D. (2016) Izveštaj o podešavanju, ispitivanju i puštanju u rad generatorskih zaštita kućnog agregata HE 'Bočac”. Beograd, Elaborat 216053,jul, str. 2
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” A.D. (2016) Izveštaj o podešavanju, ispitivanju i puštanju u rad sistema turbinske regulacije kućnog agregata HE 'Bočac”. Beograd, Elaborat 216054, jul, str. 6
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” A.D. (2016) Izveštaj o ispitivanju kućnog agregata HE 'Bočac” prilikom rada agregata sa izolovanim opterećenjem. Beograd, Elaborat 216056, jul, str. 5-11
European Small Hydropower Association (ESHA) (2004) Guide on how to develop a small hydropower plant
Indian Institute of Technology-Alternate Hydro Energy Center (2008) Guidelines for small hydro development. Roorkee, September 19
Jutras, R., Lafond, C., Plamondon, M., Proulx, S., Srinivasan, K. (1996) Islanding tests near a mini hydro generating plant. u: Proceedings of 1996 IAS Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 167-171
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/termoteh1704073D
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka