Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2018, vol. 146, br. 5-6, str. 312-315
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.2298/SARH161213162L
Jatrogeni Kapošijev sarkom kao posledica imonusupresivne terapije rekurentnog longitudinalnog ekstenzivnog transverzalnog mijelitisa
aKlinički centar Srbije, Klinika za dermatovenerologiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za dermatovenerologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za neurologiju, Beograd

e-adresa: dusanskiljevic@yahoo.com

Sažetak

Uvod Jatrogeni Kapošijev sarkom (KS) predstavlja multifokalni, antiproliferativni tumor koji se najčešće javlja kod bolesnika koji primaju neki vid imunosupresivne terapije i smatra se da je posledica reaktivacije latentne infekcije humanim herpes virusom 8 (HHV8). Cilj ovog rada je bio da prikaže bolesnika sa jatrogenim KS usled imunosupresivnog lečenja. Prikaz bolesnika Prikazujemo HIV negativnog muškarca, starog 69 godina, koji je godinu dana lečen prednizolonom i azatioprinom, zbog antiakvaporin-4 negativnog rekurentnog longitudinalnog ekstenzivnog transverzalnog mijelitisa. Kod bolesnika je došlo do pojave lividnih papula i nodulusa na nosu, licu, trupu i ekstremitetima. Histopatološki i imunohistohemijski nalazi bioptata kože potvrdili su dijagnozu KS (pozitivnost ćelija na CD31, a takođe i na HHV8 antitela). Redukcija imunosupresije i lokalna terapija imikvimodom doveli su do parcijalne regresije kožnih promena, ali se razvio relaps mijelitisa zbog isključivanja azatioprina i smanjenja doze prednizolona. Zaključak Na osnovu dostupne literature, ovo je prvi opisani slučaj jatrogenog KS udruženog sa inflamatornim i demijelinizacionim oboljenjem centralnog nervnog sistema. Efikasno lečenje oba stanja je izuzetno kompleksno i teško u određenim slučajevima, kao što je i naš.

Ključne reči

Kapošijev sarkom; longitudinalni ekstenzivni transverzalni mijelitis; imunosupresija; humani herpes virus 8; imikvimod

Reference

Buonaguro, F., Tornesello, M., Buonaguro, L., Satriano, R., Ruocco, E., Castello, G., Ruocco, V. (2003) Kaposi's sarcoma: aetiopathogenesis, histology and clinical features. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17(2): 138-154
Celik, Y., Turgut, N., Turgut, B., Pamuk, G.E., Demir, M. (2006) Chronic Idiopathic Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) Associated with Kaposi's Sarcoma. Journal of Neuro-Oncology, 79(3): 323-324
Feng, X., Reder, N.P., Yanamandala, M., Hill, A., Franek, B.S., Niewold, T.B., Reder, A.T., Javed, A. (2012) Type I interferon signature is high in lupus and neuromyelitis optica but low in multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 313(1-2): 48-53
Kotter, I. (2001) HHV8 associated Kaposi's sarcoma during triple immunosuppressive treatment with cyclosporin A, azathioprine, and prednisolone for ocular Behcet's disease and complete remission of both disorders with interferon alpha. Annals of the Rheumatic Diseases, 60(1): 83-86
Moore, A.Y. (1999) American Academy of Dermatology 1999 Awards for Young Investigators in Dermatology. Active transcription of human herpesvirus 8 cellular homologue genes and HIV-1 tat in various forms of Kaposi's sarcoma. J Am Acad Dermatol., 41(3 Pt 1):458-9
Rady, P.L., Hodak, E., Yen, A., Memar, O., Trattner, A., Feinmesser, M., David, M., Hudnall, S., Tyring, S.K. (1998) Detection of human herpesvirus-8 DNA in Kaposi's sarcomas from iatrogenically immunosuppressed patients. Journal of the American Academy of Dermatology, 38(3): 429-437
Tornesello, M.L., Biryahwaho, B., Downing, R., Hatzakis, A., Alessi, E., Cusini, M., Ruocco, V., Katongole-Mbidde, E., Loquercio, G., Buonaguro, L., Buonaguro, F.M. (2010) Human herpesvirus type 8 variants circulating in Europe, Africa and North America in classic, endemic and epidemic Kaposi's sarcoma lesions during pre-AIDS and AIDS era. Virology, 398(2): 280-289
Tully, T., Barkley, A., Silber, E. (2015) Kaposi sarcoma in a patient with relapsing-remitting multiple sclerosis receiving fingolimod. Neurology, 84(19): 1999-2001
Wingerchuk, D.M., Lennon, V.A., Lucchinetti, C.F., Pittock, S.J., Weinshenker, B.G. (2007) The spectrum of neuromyelitis optica. Lancet Neurology, 6(9): 805-815
Wingerchuk, D.M., Banwell, B., Bennett, J.L., Cabre, P., Carroll, W., Chitnis, T., de Seze, J., Fujihara, K., Greenberg, B., Jacob, A., Jarius, S., Lana-Peixoto, M., Levy, M., Simon, J.H., Tenembaum (2015) International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology, 85(2): 177-189