Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 2, str. 85-97
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 09/08/2018
doi: 10.5937/ekonomika1802085P
Creative Commons License 4.0
Transformacija misli Ivana Stojanovića - pre i posle jugoslovenske i srpske tranzicije
aModern Business School, Belgrade
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: mladen.peric@mbs.edu.rs

Sažetak

Kako naziv ovog rada implicira, analiziramo transformaciju i evoluciju misli Ivana Stojanovića. Cilj će biti uspostavljanje njegovih ideja i pristupa pre i posle tranzicije u Jugoslaviji i Srbiji. Čitajući njegove knjige i radove, došli smo do zaključka da je prešao u odnos prema tržištu, državi, socijalizmu, kapitalizmu, privatizaciji, tranziciji, finansijskim tržištima itd. U skladu sa prevladavajućom intelektualnom strujom tog vremena, ali, zbog svoje teorijske sofisticiranosti, nikada nije postao tržišni fundamentalista.

Ključne reči

Reference

Becker, T., Daianu, D., Darvas, Z., Gligorov, V., Landesmann, M., Petrović, P., Pisaniferry, J., Rosati, D., Sapir, A., di Weder, M.B. (2010) Whither growth in central and eastern Europe?: Policy lessons for an integrated Europe. Bruegel Blueprint Series, Vol. XI, http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/101124_bp_zd_whither_growth.pdf (07.12.2017)
Boettke, P., ur. (2000) Socialism and the market: The socialist calculation debate revisited. Routledge, Vol I-IX
Cvijanović, D., Mihajlović, M., Simonović, S. (2009) Tranzicija u Srbiji: efekti i ograničenja. Tranzicija, Vol. 10, No. 21-22
Dore, M. H. I., Kaser, M. C. (1984) The millions of equations debate: Seventy years after Barone. Atlantic Economic Journal, 12(3): 30-44
Düppe, A. (2011) The making of the economy: A phenomenology of economic science. Lanham, MD: Lexington Books
Hayek, F. A. (1949) The Intellectuals and Socialism. University of Chicago Law Review, 16(3): 417
Hirschman, A. (1984) Against parsimony: Three easy ways of complicating some categories of economic discourse. American Economic Review, Vol. 74, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Sixth Annual Meeting of the American Economic Association, (May), 89-96
Horvat, B. (1984) Politička ekonomija socijalizma. Zagreb: Globus
Huszar,, ur. (1960) The intellectuals: A controversial portrait. Free Press, 371-384
Jablonowski, M. (2011) Markets on a (Computer) Chip? New Perspectives on Economic Calculation. Science & Society, 75(3): 400-418
Keen, S. (2013) A Bubble So Big We Can't Even See It. Real-World Economics Review, No. 64, pp. 3-10
Keen, S. (2017) Can We Avoid Another Financial Crisis?. Cambridge, UK: Polity Press
Lošonc, A., Perić, R.M. (2017) Tržišne i državne ‘marginalije'. Politikon, 17, pp. 7-29
Maksimović, I. (1984) Politička ekonomija socijalizma. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, L. (2010) The Balkans between the neoliberal utopia of the 'open society' and the realities of the dependent divided society of peripheral capitalism. Ekonomika, vol. 56, br. 1, str. 65-70
Nikolić, I. (2012) Privatizacija u Srbiji - između euforije i razočarenja. u: Savetovanje Naučnog društva ekonomista Srbije, 5 Maj, Ekonomski institut
Nikolić, I. (2013) Efekti privatizacije na performanse industrijskih preduzeća u Srbiji. Kragujevac, Srbija: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Neobjavljena doktorska disertacija
Pavlović, D., Stojanović, I.V. (1984) Ko to radnike povezuje lažnim koncima. Beograd
Perić, R.M., Lošonc, A. (2015) Uzroci neefikasnosti mera štednje i imperativ reindustrijalizacije. u: Kastratović R.M., Vučinić Đ.D. [ur.] Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja, Institut za poslovna istraživanja - MBA, pp. 159-171
Popović, D. (2007) Besplatne akcije su velika greška. B92, 16. Novembar, http://danica.popovic.ekof.bg.ac.rs/akcije-greska.htm (07.12.2017)
Stojanović, I. (1989) Ekonomska teorija i sukob antisocijalizma i antikapitalizma. Ekonomika, No. 319, pp. 18-29. June-; July
Stojanović, I. (1990) Ekonomska teorija i sukob antisocijalizma i antikapitalizma. Ekonomika, No. 323, pp. 22-40. June-; July
Stojanović, I. (1992) Ekonomska politika (re)privatizacije. Ekonomika, No. 327, pp. 13-21. June-; July
Stojanović, I.V. (1995) Koliko vredi privreda SR Jugoslavije - glavni problem jugoslovenske privrede i ekonomske politike. Ekonomski anali, vol. 39, br. 125, str. 23-36
Stojanović, I.V. (1996) Uloga tržišta u strukturnim prilagođavanjima jugoslovenske privrede. Ekonomski anali, vol. 40, br. 128, str. 39-53
Stojanović, I.V. (2000) Tranzicija, tržište i privatizacija. Ekonomski anali, vol. 44, br. 144, str. 237-259
Stojanović, I.V. (1987) Neomarksizam i ekonomija. Beograd: Ekonomika
Stojanović, I.V. (1988) Socijalizam i tržište. Beograd: Ekonomika