Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:40
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:12
članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 1, str. 5-19
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/fizkul1801005V

Creative Commons License 4.0
Vladan Đorđević, život i delo vežbača, naučnika, političara, književnika, utemeljivača srpske gimnastike i sokolstva
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vladan.vukasinovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Vladan Đorđević pripadao je generaciji beogradskih licejaca, kasnije uticajnih naučnih, kulturnih, društvenih i političkih poslenika. Neumorno delovanje u javnom društvenom životu Beograda i Kraljevine Srbije, zapaženo obavljanje državnih poslova i diplomatskih funkcija, impozantan stvaralački opus u medicini, istoriji i književnosti, svrstavaju Vladana Đorđevića u sam vrh znamenitih ličnosti iz istorije Srbije. Pored zasluga u trasiranju društveno-kulturnog, naučnog i političkog života Srbije, pružio je i ogroman doprinos razvoju fizičke kulture u Kraljevini Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Kao beogradski licejac, vežbajući gimnastiku i veštine borenja, Đorđević je zavoleo i uvideo značaj telesnog vežbanja za zdravlje i snaženje duha i postao mu privržen. Ovaj početak organizovanog vežbanja gimnastike Đorđević nije mogao da zaboravi, i dvadeset četiri godine kasnije, kao ugledni lekar i načelnik Sanitetskog odeljenja Ministarstva unutrašnjeg dela, postaje začetnik ideje da se osnuje 'veliko gimnastičko društvo u Beogradu sa ograncima po Srbiji'. Razvoj gimnastike u Srbiji uslovio je ubrzo prihvatanje sokolstva i pojavu modernog sporta. Cilj rada je da se primenom istorijskog metoda prouče i obrade autentična dokumenta iz 1895, 1908, 1910, 1925-1927, 1938. i dr, uglavnom nepoznata i nedostupna široj i stručnoj javnosti, koja osvetljavaju svestrane doprinose dr Vladana Đorđevića, posebno u fizičkoj kulturi.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Arhiv Srbije, MPs-p, 1881. 18, 110: Pisma ministru Garašaninu povodom inicijative osnivanja Gimnastičkog društva. Beograd
Arhiv Srbije: Vladan Đorđević, lični fond, 1969. 1844-1930: 27, 63, 87, 89, 94, 106, 178, 181-185. Beograd
Biografije novih akademika, D-r Vladan Đorđević. Godišnjak Srpske kraljevske akademije 8, 1895: 117-120, 121-124, 132-133.
Biografije akademika, D-r Vladan Đorđević. Godišnjak Srpske kraljevske akademije 21, 1908: 423-425.
Vukašinović, V. (2016). Gimnastika i sokolstvo u Srbiji do 1941. godine, velikani srpske gimnastike i sokolstva.Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Vukašinović, V. (2016a). Građanska gimnastička društva i sport u Kraljevini Srbiji. Fizička kultura (70)1, 23-33.
Vukašinović, V. (2017). Stevan Todorović, život i delo vežbača, umetnika, prosvetitelja i začetnika organizovanog sporta u Srbiji. Fizička kultura (71)2, 118-126.
Vukašinović, V., Mijatović, S., Veličković, S. i Šiljak, V. (2015). Prilog proučavanju osnivanja društava za gimnastiku i borenje u Kraljevini Srbiji. Fizička kultura, 69(1). 44-50.
Dragić,M. (1938). Dr. Vladan Đorđević, pionir Sokolstva u Srbiji. Sokolski glasnik, Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije, 16. decembar; IX, 46:1. Beograd.
Đorđević, V. (1905). Kraj jedne dinastije, prilozi za istoriju Srbije, 1-4. Beograd: štamparija D. Dimitrijević.
Đorđević, V. (1909). Ministar u Apsu. Beograd: Štamparija St. M. Ivkovića i komp.
Đorđević, V. (1927). Uspomene, kulturne skice iz druge polovine 19. veka 1. Novi Sad: knjižara 'Slavija'.
Ilić, S., i Mijatović, S. (2006). Istorija fizičke kulture Kneževine i Kraljevine Srbije, drugo izdanje, deo 3. Beograd: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu.
Jovanović, B. (1957). Povodom stogodišnjice organizovanog fizičkog vaspitanja u Srbiji. Fizička kultura 7-8, 326-332.
Jovanović, S. (1929). Vlada Aleksandra Obrenovića, 1. Beograd: knjižarnica G. Kona.
Jovanović, S. (1935). Vlada Aleksandra Obrenovića, 2. Beograd: knjižarnica G. Kona.
Jovanović, S. (1926).Vlada Milana Obrenovića, 1. Beograd: knjižarnica G. Kona.
Jovanović, S. (1925). Đorđević Vladan dr. U: Stanojević S, urednik. Narodna enciklopedija, 1. Zagreb: Bibliografski zavod; 693.
Lukić, M. http://miljalukic.blogspot.com/2010/09/vladan-djordjevic-beograd-21.html (Tu i tamo) - Vladan Đorđević - Čovek za sva vremena. Pristupljeno 5.08 2015.
Petrović, V. J. (1983). Fizička kultura do 1941. god. U Socijalistička republika Srbija, II tom, ur.M. Maletić. Beograd: Književne novine.
Rajić, S. (2010). 'Istorijska čitanka - o dr Vladanu Đorđeviću', feljton, Večernje novosti.
Savić, Z. (2014). Istorijski pristup proučavanja života i dela sanitetskog rezervnog majora dr Đorđa Mihajlovića. Acta medica Medianae; 53(2): 58.
Slapšak, S. (1988). Vladan Đorđević: jedna nepodnošljiva vitalnost. Beograd: Nolit.
Srpske novine, 5.01.1882. i 3.04.1882.
Subotić, V. (1910). Doktor Vladan Đorđević, pedesetogodišnjica književnog rada. Beograd: Nova štamparija S. Radenković.
Trujić, Nikodije. (1976).Fizička kultura u školama Srbije u 19. veku. Beograd: Komisi ja za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture Srbije.
Čolović R. (2007). Doprinos dr Vladana Đorđevića stručnim sastancima srpskog lekarskog društva. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 135(11-12): 689-95.
Ćorović, V. (2010). Istorija Srba. Beograd: Makibook.