Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:25
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:10
članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 1, str. 49-56
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/fizkul1801049K

Creative Commons License 4.0
Motoričke sposobnosti kao prediktori takmičarske selekcije u karateu
aDržavni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke, Studijski program Sport i fizičko vaspitanje
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cOsnovna škola 'Halifa bin Zaid Al-NAhjan, Novi Pazar

e-adresa: izetkahrovic@live.com

Sažetak

Cilj ove studije je da se ispita prediktivna vrednost motoričkih sposobnosti mladih karatista u njihovoj takmičarskoj orijentaciji prema konkretnoj disciplini: za kate ili borbe.U odnosu na postavljeni predmet i cilj, utvrđena je hipoteza da su motoričke sposobnosti značajan prediktor takmičarske selekcije u karateu. Uzorak ispitanika činili su karatisti muškog pola, hronološke starosti od 12 do 14 godina koji su u redovnom trenažnom procesu i takmiče se u okviru aktuelnog sistema takmičenja. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 79 karatista, od čega 37 takmičara u borbama, 23 takmičara u katama i 19 ispitanika koji se takmiče u obe discipline. Kako bi procenili opštu motoriku ispitanika, primenjeno je 15 testova, i to: po tri testa za repetitivnu snagu, eksplozivnu snagu, brzinu, koordinaciju i gipkost. Utvrđeni su deskriptivni statistički parametri, izvršene su multivarijantna analiza (MANCOVA) i analiza kovarijanse (ANSOVA). Statistička značajnost analizirana je na nivou (p<0.05). Dobijeni rezultati potvrđuju postavljenu hipotezu o prediktivnim vrednostima odabranih motoričkih sposobnosti u takmičarskoj selekciji karatista.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bratić, M. (2006). Borenja. [Fighting. In Serbian]. Niš, Faculty of sport and physical education.
Blažević, S., Katić, R.& Popović, D. (2006). The effect of Motor Abilities on Karate Performance. Coll. Antropol.,30 (2), 327-333.
Blažević, S., Žaja, M., & Katić, R. (2008). Integration and basic specific motor abilities in elite karateka. Zagreb: 5thInternational Scientific Conference on Kinesiology - Kinesiology research blends and applications,891-893.
Božanić, A., & Bešlija, T. (2010). Relations Between fundamental motor skills and specific karate technique in 5-7 year old beginners. Sport Science3 (1),79-83.
Doder, D., & Doder, R. (2006). The influence of anthropological characteristics on the performance of kicking with the foot forward. Matica Srpska, Collection of papers in natural sciences, 111, 4554.
Doder, D., & Babiak, J. (2007). Connection of explosive power with top results in karate. Montenegrin Sport Academy ‘Sport Mont’ 12,13,14 (V), 784-791.
Gužvica, M. (2011). Predictability of the performance of foot techniques in karate sports based on some motor skills and morphological characteristics. 3. International Scientific Congress ‘Anthropological Aspects of Sport, Physical Education and Recreation’, Banja Luka, Collection of papers, 94-104.
Jovanović, S. (1992). Karate 1 - Teorijske osnove [Karate 1 - Theoretical groundwork. In Serbian]. Novi Sad. Sports World.
Koropanovski, N., Berjan, B., Bozić, P. B., Pazin, N., Sanader, A., Jovanović, S., & Jarić, S. (2011). Anthropometric and Physical Performance Proles of Elite Karate Kumite and Kata Competi tors. Journal of Human Kinetics,30, 107-114.
Korapanovski, N. (2012). Karakteristike neuro-mišićne funkcije vrhunskih karatista različite specijalizacije. [Characteristics of neuro-muscular functions of top class karatekas with different specializations. In Serbian]. Unpublished doctoral dissertation, Belgrade: Faculty of sport and physical education.
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. & Viskić-Štalec, N. (1975). Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. [Structure and development of morphological and motor dimensions of youth In Serbian.]. Belgrade: Faculty of sport and physical education.
Savić, M.,Nićin, Đ., Horvat, S. &Kopas, J. (1994). Borilački sportovi [Combat sports. In Serbian]. Novi Sad: Faculty of physical education.
Ćirković, Z., & Jovanović, S. (2002). Borenja, boks i karate. [Fighting, boxing-karate].Belgrade: Faculty of sport and physical education.
Ćirković, Z., Jovanović, S., & Kasum, G. (2010). Borenja. [Fighting. In Serbian].Belgrade, Faculty of sport and physical education.
Živanović, N., Stanković, V., Ranđelović, N., & Pavlović, P. (2010). Teorija zičke kulture. [Theory of physical culture. In Serbian]. Nis, Faculty of sport and physical education.