Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2018, vol. 44, br. 2, str. 53-64
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.5937/SavPoljTeh1802053K
Uporedni pregled biogasnih postrojenja u Vojvodini
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: sasaigic65@gmail.com

Sažetak

U radu je prikazan uporedni pregled biogasnih postrojenja u Vojvodini kao i pregled zakonske regulative u ovoj oblasti. Osnovni cilj izrade ovog rada jeste sagledavanje mogućnosti proizvodnje i korišćenja biogasa u Vojvodini. Prvenstveno je obrađena proizvodnja i korišćenje biogasa u poljoprivredi, tj. razmatrana su biogas postrojenja koja koriste poljoprivredne sirovine (stajnjak, silaža kukuruza, silaže drugih biljnih vrsta itd), ali i osnove biogas postrojenja za zbrinjavanje industrijskog otpada. U radu su analizirani odnosi instalisanih kapaciteta i vrednosti investicija kao i vrednosti investicija i sektora iz kog se koriste sirovine za proizvodnju biogasa. Dobijeni rezultati se mogu koristiti prilikom donošenja odluke o investiranju u izgradnju biogasnog postrojenja, njegovog kapaciteta kao i odabira vrste sirovine koja će se koristiti za proizvodnju biogasa.

Ključne reči

Reference

*** (2014) Zakon o energetici. Službeni glasnik RS, br. 145
*** (2013) Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije. Službeni glasnik RS, br. 8
*** (2013) Zakon o efikasnom korišćenju energije. Službeni glasnik RS, broj 25
Carrosio, G. (2014) Energy production from biogas in the Italian countryside: Modernization vs. repeasantization. Biomass and Bioenergy, 70:141-148
Europian Biogas Association (2014) EBA biogas report 2014. http://europeanbiogas.eu/2014/12/16/4331/
Igić, S., Milanković, M., Srejić, I., Perić, D. (2005) Korišćenje biogasa na farmi. u: 12. simpozijum termičara SCG, Društvo termičara SCG, Sokobanja, Zbornik apstrakata, s. 66
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Kulišić, B., Par, V., Metzler, R. (2015) Calculation of on-farm biogas potential: A Croatian case study. Biomass and Bioenergy, 74:66-78
Meyer, A.K.P., Ehimen, E.A., Holm-Nielsen, J.B. (2018) Future European biogas: Animal manure, straw and grass potentials for a sustainable European biogas production. Biomass and Bioenergy, 111:154-164
Oniszk-Popławska, A., Matyka, M., Ryńska, E.D. (2014) Evaluation of a long-term potential for the development of agricultural biogas plants: A case study for the Lubelskie Province, Poland. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36:329-349