Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2018, vol. 44, br. 3, str. 117-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/SavPoljTeh1803117S


Bezbedna primena pesticida pri zaštiti uljanih kultura
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: alek@polj.uns.ac.rs

Projekat

Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak

Bezbedna upotreba pesticida u zaštiti uljanih kultura ima iste preduslove kao i kod primene u drugim poljoprivrednim usevima. Mora se voditi računa o svim kriznim tačkama aplikacije počev od sipanja prepaata u rezervoar, transporta, pranja mašine, primene i skladištenja preparata, odnosno manipulacije sa ambalažnim otpadom. Što se tiče same primene postoje određene specifičnosti izbora završnih elemeata prskalice, rasprskvača. Rasprskivače treba birati u skladu sa morfologijom i razvojnom fazom useva, kao i uslovima sredine u kojoj se vrši tretiranje, a sve u cilju smanjenja drifta uz istovremeni visoki kvalitet i efikasnost zaštite. Za uljanu repicu i suncokret rešenje predstavljaju dvomlazni raspskivači (standardni, antidrift i injektorski). U zavisnosti od vremenskih uslova bira se neki od ova tri tipa. Gde god je moguće teba uvoditi u praksu 'turbodrop' injektorske dvomlazne rasprskvače koji obezbeđuju veći spektar srednjih i sitnih kapi od standarnih injektorskih.

Ključne reči

Reference

Bugarin, R., Višacki, V., Sedlar, A., Sanja, L., Dragana, Š., Milošev, D., Šeremešić, S. (2015) Gubici usled drifta pri tretiranju suncokreta protiv biljnih bolesti u zavisnosti od tipa rasprskivača i norme tretiranja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 3, str. 141-148
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R., Sinđić, M. (2009) Redukovana primena insekticida kod zaštite uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 134-142
Đukić, N., Malidža, G., Bugarin, R., Sedlar, A., Turan, J. (2007) Mehanizovana desikacija u proizvodnji uljanih kultura. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 250-262
Sedlar, A., Bugarin, R., Višacki, V., Zoranović, M., Milovac, Ž. (2013) Uporedna analiza kvaliteta i efikasnosti tretiranja uljane repice različitim tipovima rasprskivača. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 77-84
Sedlar, A., Višacki, V., Uhlarik, A., Bugarin, R., Turan, J., Ondrej, P. (2017) Radni pritisak kao faktor uniformnosti distribucije rasprskivača posebne namene. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 27-34
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Tehnika aplikacije pesticida u zaštiti uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 79-84