Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:23
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:10
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 2, str. 189-199
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/fizkul1802189J

Creative Commons License 4.0
Uloge nastavnika u fizičkom vaspitanju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nemanjajeremic16@gmail.com

Projekat

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Uloge nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu su brojne, kompleksne i raznovrsne. Cilj istraživanja je bio da se ispita mišljenje učenika i nastavnika fizičkog vaspitanja o važnosti uloga nastavnika u nastavnom procesu. Mišljenje je ispitivano u odnosu na pol i vrstu škole koju pohađaju učenici, odnosno pol i godine radnog staža nastavnika. Takođe, istraživanje je imalo za cilj da utvrdi i da li postoje razlike u mišljenju i vrednovanju važnosti pojedinih uloga nastavnika između učenika i nastavnika fizičkog vaspitanja. Uzorak ispitanika činilo je 368 učenika trećeg i četvrtog razreda četiri srednje škole i 75 nastavnika fizičkog vaspitanja sa teritorije grada Beograda. U istraživanju je primenjen Upitnik za ispitivanje mišljenja učenika i nastavnika o važnosti uloga nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu (Lukač, 2016). Dobijeni rezultati su pokazali da učenici, a posebno nastavnici, visoko vrednuju sve nastavničke uloge. Učenici najznačajnijom smatraju Ulogu partnera u afektivnoj interakciji. U mišljenju učenika prema polu pojavila se značajna razlika u vrednovanju Uloge partnera u afektivnoj interakciji, koju učenice smatraju nešto važnijom u odnosu na učenike. U odnosu na pol i radni staž nastavnika nisu se ispoljile razlike u mišljenju o važnosti nastavničkih uloga. Nastavnici u odnosu na učenike sve nastavničke uloge vrednuju značajno važnijim. Rezultati ovog istraživanja imaju značaj u koncipiranju profesionalnog usavršavanja nastavnika i unapređenja nastavnog procesa.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Avramović, Z. & Vujačić, M. (2010). Nastavnik između teorije i nastavne prakse. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Bakovljev, M. (1988). Didaktika. Beograd: Naučna knjiga.
Bjekić, D. (2000). Kako učenici procenjuju ostvarivanje uloga nastavnika. Nastava i vaspitanje 49(5), 707-724.
Višnjić, D., Jovanović, A. & Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Vujačić, M. (2008). Kako nastavnici vide sami sebe. Nastava i vaspitanje, 57(2), 230-241.
Danilović, M. (2011). Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol, vrednost, tj. mera savršenog i svestrano obrazovanog čoveka. Zbornik radova sa 6. Međunarodnog simpozijuma Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja (str. 3-25). Čačak: Tehnički fakultet.
Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
Ivić, I., Pešikan, A. & Antić, S. (2001). Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju.
Ilić, D., i Stević, S. (1996). Mišljenje sedamnaestogodišnjih učenica o profesoru fizičkog vaspitanja. Fizička kultura 50(4), 306-311.
Ilić, S. (2007). Mišljenje učenika, roditelja i profesora fizičkog vaspitanja o nastavničkim kompetencijama (Diplomski rad). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
Janjušević, M. (1967). Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić.
Kovačević, I. (2013). Procena nastavničkih kompetencija od strane studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (Diplomski rad). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
Korać, I. & Sladojević-Matić, J. (2014). Kompetencije nastavnika - perspektiva nastavnika i učenika. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice 17(16), 235-248.
Krnjajić, S. (2002). Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.
Lindgren, H. (1976). Educational Psychology in the Classroom. NewYork: JohnWiley&SonsInc.
Lukač, B. (2016). Ispitivanje mišljenja učenika o ulogama nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu (Master rad). Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd.
Petrović-Bjekić, D. (2000). Uspešnost u nastavi i empatija nastavnika. Psihologija 33(3-4), 499-520.
Radovanović, Đ. (1989). Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura43(1-2), 53-58.
Radovanović, Đ., Arunović, D., Madić, B. & Višnjić, D. (1993). Stavovi učenika srednjih škola u Srbiji prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura 47(1-2), 10-13.
Radovanović, I. (1994). Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura 48(3), 223-228.
Rot, N. (2003). Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Shimon, J. M. (2011). Introduction to teaching physical education: Principles and strategies. Human Kinetics.
Sorgić, G. (1991). Poželjne i nepoželjne osobine nastavnika fizičkog vaspitanja iz učeničkog ugla (Diplomski rad). Fakultet fizičke kulture, Novi Sad.
Tudor, I. (1993). Teacher roles in the learner-centred classroom. ELT journal, 47(1), 22-31.
Havelka, N. (2000). Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Cox, A. & Williams, L. (2008). The roles of perceived teacher support, motivational climate, and psychological need satisfaction in students’ physical education motivation. Journal of sport and exercise psychology, 30(2), 222-239.