Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2018, vol. 72, br. 2, str. 189-199
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/02/2019
doi: 10.5937/fizkul1802189J
Creative Commons License 4.0
Uloge nastavnika u fizičkom vaspitanju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nemanjajeremic16@gmail.com

Projekat

Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Uloge nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu su brojne, kompleksne i raznovrsne. Cilj istraživanja je bio da se ispita mišljenje učenika i nastavnika fizičkog vaspitanja o važnosti uloga nastavnika u nastavnom procesu. Mišljenje je ispitivano u odnosu na pol i vrstu škole koju pohađaju učenici, odnosno pol i godine radnog staža nastavnika. Takođe, istraživanje je imalo za cilj da utvrdi i da li postoje razlike u mišljenju i vrednovanju važnosti pojedinih uloga nastavnika između učenika i nastavnika fizičkog vaspitanja. Uzorak ispitanika činilo je 368 učenika trećeg i četvrtog razreda četiri srednje škole i 75 nastavnika fizičkog vaspitanja sa teritorije grada Beograda. U istraživanju je primenjen Upitnik za ispitivanje mišljenja učenika i nastavnika o važnosti uloga nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu (Lukač, 2016). Dobijeni rezultati su pokazali da učenici, a posebno nastavnici, visoko vrednuju sve nastavničke uloge. Učenici najznačajnijom smatraju Ulogu partnera u afektivnoj interakciji. U mišljenju učenika prema polu pojavila se značajna razlika u vrednovanju Uloge partnera u afektivnoj interakciji, koju učenice smatraju nešto važnijom u odnosu na učenike. U odnosu na pol i radni staž nastavnika nisu se ispoljile razlike u mišljenju o važnosti nastavničkih uloga. Nastavnici u odnosu na učenike sve nastavničke uloge vrednuju značajno važnijim. Rezultati ovog istraživanja imaju značaj u koncipiranju profesionalnog usavršavanja nastavnika i unapređenja nastavnog procesa.

Ključne reči

Reference

Avramović, Z., Vujačić, M. (2010) Nastavnik između teorije i nastavne prakse. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Bakovljev, M. (1988) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
Bjekić, D. (2000) Kako učenici procenjuju ostvarivanje uloga nastavnika. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 5, str. 707-724
Cox, A., Williams, L. (2008) The roles of perceived teacher support, motivational climate, and psychological need satisfaction in students' physical education motivation. Journal of sport and exercise psychology, 30(2): 222-239
Danilović, M. (2011) Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol, vrednost, tj. mera savršenog i svestrano obrazovanog čoveka. Čačak: Tehnički fakultet, str. 3-25
Darling-Hammond, L. (2006) Constructing 21st-Century Teacher Education. Journal of Teacher Education, 57(3): 300-314
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilić, D.S., Stević, S.R. (1996) Mišljenja sedamnaestogodišnjih učenica o profesoru fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 50, br. 4, str. 306-311
Ilić, S. (2007) Mišljenje učenika, roditelja i profesora fizičkog vaspitanja o nastavničkim kompetencijama. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju
Janjušević, M. (1967) Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić
Korać, I., Sladojević-Matić, J. (2014) Kompetencije nastavnika - perspektiva nastavnika i učenika. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 16, str. 235-248
Kovačević, I. (2013) Procena nastavničkih kompetencija od strane studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, diplomski rad
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lindgren, H. (1976) Educational psychology in the classroom. New York: John Wiley & Sons
Lukač, B. (2016) Ispitivanje mišljenja učenika o ulogama nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavnom procesu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, master rad
Petrović-Bjekić, D. (2000) Uspešnost u nastavi i empatija nastavnika. Psihologija, vol. 33, br. 3-4, str. 499-520
Radovanović, Đ. (1989) Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, 43(1-2): 53-58
Radovanović, Đ., Arunović, D., Madić, B., Višnjić, D. (1993) Stavovi učenika srednjih škola u Srbiji prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 47, br. 1-2, str. 10-13
Radovanović, I. (1994) Stavovi učenika prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 48, br. 3, str. 223-228
Rot, N. (2003) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Shimon, J.M. (2011) Introduction to teaching physical education: Principles and strategies. Human Kinetics
Sorgić, G. (1991) Poželjne i nepoželjne osobine nastavnika fizičkog vaspitanja iz učeničkog ugla. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, diplomski rad
Tudor, I. (1993) Teacher roles in the learner-centred classroom. ELT Journal, 47(1): 22-31
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vujačić, M. (2008) Kako nastavnici vide sami sebe. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 2, str. 230-240