Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 15-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845015A
Creative Commons License 4.0
Paranoidni narativ Svetislava Basare - Fama o biciklistima
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: ahjasmina@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Uvodeći u srpsku književnost paranoidnu naraciju, Basarina Fama o bicilistima Korespondira američkoj postmodernoj fikciji, ali i na drugi način ostvaruje jedinstven položaj u srpskoj književnosti. O antropološkoj Slici savremenosti Basara progovora paranoidnom naracijom postmodernistički strukturirane priče. Ipak, služeći se tematsko-stilskim obeležjima postmodernizma, Fama kroz konspiracionu fantaziju razvija veliku naraciju o gubitku teološkog poretka sveta: u romanu se razotkriva da je univerzum opsednut konspiracijom upravo stoga što je apsolutna istina iz njega prognana. U tekstu se sagledava priroda narativa koja je obeležila Basarin Rani roman, Njegova funkcija i semantika.

Ključne reči

Svetislav Basara; Fama o biciklistima; postmodernizam; paranoja; paranoidni narativ; interpretacija; ontološka poetika; destabilizovan subjekat; doba sumnje

Reference

Basara, S. (2007) Fama o biciklistima. Beograd: Dereta
Bersani, L. (1990) The Culture of Redemtion. Cambridge, MA - London: Harvard University Press
Bran, N. (1999) Reading Paranoia: Paranoia, Epistemophilia, and the Postmodern Crisis of Interpretation. Literature and Psychology, 45, 1-2, 44-62
Davis, M. (2005) Reading the Text That Isn't There: Paranoia in the Nineteenth-Century. New York-London: Routledge
Eisenstein, P. (2003) History as/and Paranoia: David Grosman's See Under: Love. New York: State University of New York Press, 143-182
Farell, J. (1996) Freud's Paranoid Quest: Psychoanalysis and Modern Suspicion. New York-London: New York University Press
Farell, J. (2006) Paranoia and Modernity: Cervantes to Rousseau. New York: Cornell University Press
Freeman, D., Freeman, J. (1998) Paranoia: the Twenty-first Century Fear. Oxford: Oxford University Press
Hamvaš, B. (1996) Teorija romana. Beograd: Studentski kulturni centar, Prev. Sava Babić
Kantor, M. (2004) Understanding paranoia: a guide for professionals, families, and sufferers. London: Praeger
Liotar, Ž. (1998) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo, Prev. Frida Filipović
McHale, B. (1992) Constructing Postmodernism. London-New York: Routledge
Sims, A. (1989) Simptoms in the Mind: an Introduction to Descriptive Psychopathology. London: Baillière Tindall
Trotter, D. (2001) Paranoid modernism: literary experiment, and the professionalization of English society. New York: Oxford University Press