Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 43-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845043B
Creative Commons License 4.0
Kako je Miloš ubio Murata - narativni identitet u priči 'Kosovo 1389' Neleta Karajlića
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: becejskim@gmail.com, vesna.zarkovic07@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Srpski nacionalni identitet u najvećoj se meri konstruisao kroz naraciju o Kosovskom boju koja je podvlačila njegovu snažnu religijsku dimenziju. Polazeći od činjenice da je fikcija integralni elemenat formiranja identiteta, u radu se analizira priča 'Kosovo 1389' Neleta Karajlića, u kojoj je kroz nadrealan splet istorije, mita i fikcije ponuđena jedna moguća vizija događaja na Kosovu polju. Dok imagološki pristup osvetljava parodično preispitivanje osnova srpskog nacionalnog identiteta i umetničko razobličavanje zloupotreba Kosovskog mita i njegove simbolike - jer približavajući 'nas' i 'njih' najpre po liniji istovetnih ljudskih slabosti, pripovedač demistifikuje gledište istorijske tradicije zasnovano na opoziciji 'mi' (hrišćani, Srbi) i 'oni' (muslimani, Turci) - naratološka analiza otkriva postojanje virtuelnog unutar aktuelnog istorijskog narativa i pokazuje da je njegova glavna funkcija isticanje humanističkog identiteta kao narativnog identiteta priče.

Ključne reči

Reference

Bakić, H.M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: 'Filip Višnjić'
Bandić, D.I. (2010) Narodno pravoslavlje. Beograd: Biblioteka XX vek
Bojan, J. (2013) Religija kao činilac stvaranja i dezintegracije srpskog nacionalnog identiteta. Beograd: Institut za političke studije, 171-184
Đurić, V., ur. (1965) Antologija srpskih narodnih pesama. Beograd: Srpska književna zadruga
Gizi, M.V. (2013) Globalizacija i humanistički identitet. Beograd: Institut za političke studije, 65-74
Karajlić, N. (2016) Kosovo 1389. Beograd: Laguna, 129-160
Milosavljević, M.S. (2016) Virtuelni narativ: Ogledi iz kognitivne naratologije. Niš: Filozofski fakultet
O.Š. (2016) Sve o sultanu Muratu: Da li je stvarno bio veliki junak i strateg, kako kaže Vučić?!. Dnevni telegraf, 30. novembar. . [20. 10. 2018]
Petrović, R. (1987) Narodna reč i genije hrišćanstva. Prizren: Eparhija Raško-prizrenska, 276
Prins, D. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik, Prevela Brana Miladinov
Ređep, J. (1976) Priča o boju kosovskom. Zrenjanin: Centar za kulturu, doktorska disertacija
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Beograd: Filozofska biblioteka Aletheia, Preveo Spasoje Ćuzulan
Riker, P. (1993) Vreme i priča. Sremski karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Prvi tom. Prevele s francuskog Slavica Miletić (prvi deo) i Ana Moralić (drugi deo)
Ryan, M. (1991) Possible Worlds: Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington: Indiana University Press
Ryan, M. (1999) Cyberage Narratology: Computers, Metaphor, and Narrative. Columbus, OH: Ohio State University Press
Trifunović, Đ. (1968) Srpski srednjovekovni spisi o knezu Lazaru i kosovskom boju. Bagdala, 34-35