Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 59-70
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845059J
Creative Commons License 4.0
Multimedijalnost u romanu Duge noći i Crne zastave Dejana Stojiljkovića
nema

e-adresa: jelena.jevtich@gmal.com

Sažetak

Rad analizira postupke koje je autor primenio u obradi poznate teme. Intermedijalnost izraza poznata je odranije, ali se inovacija ogleda u primeni ove tehnike u obradi dobro poznate kulturne, istorijske i književne teme. Čitaocima je ova tema bliska u kontekstu epske književnosti, a glavna novina tiče se odabira žanra romana i, premda je roman mešavina žanrova, radi se pre svega o žanru epske fantastike. Multimedijalnost izraza i direktna veza sa drugim medijima koja je ostvarena kroz primenu postupaka preuzetih iz filma i stripa otopljavaju čitalačko iskustvo i doprinose uživljavanju u atmosferu srednjeg veka. Humor je takođe sredstvo kojim se autor služi. Pored očekivanih muških likova, prisutni su i značajni ženski likovi - istorijski i neistorijski. Roman je omaž stripu Dilan Dog.

Ključne reči

roman; multimedijalnost; epska fantastika; Kosovski boj; Miloš Obilić; Dilan Dog

Reference

Aristotel (1955) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Kultura
Bal, M. (2000) Naratologija. Beograd: Narodna knjiga
Cvetković, D., Marković, D., Savanović, N. (2015) Multimedija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Deretić, J. (2000) Srpska narodna epika. Beograd: Filip Višnjić
Gidens, E. (2007) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Hansen-Löve, A.A. (1988) Intermedijalnost i intertekstualnost, Intertekstualnost & intermedijalnost. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti
Janković, Z. (2017) Storiteler u meni. Popboks, 24. mart 2012. . [17.12. 2017]
Kuk, D.A. (2005) Istorija filma 1. Beograd: Klio
Milošević-Đorđević, N., Pešić, R. (1996) Narodna književnost. Beograd: Trebnik
Stanojčić, Ž., Popović, L. (1992) Gramatika srpskoga jezika. Beograd: Zavod zaudžbenike
Stefanović, K.V. (2006) Srpske narodne pjesme. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojiljković, D. (2017) . [17.12. 2017]
Uspenski, B. (1979) Poetika kompozicije. Beograd: Nolit
Vraneš, A. Cidi Abdallah: Ratni dnevnik Miodraga V. Petrovića. Andrićgrad: Andrićev institut