Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 6 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 89-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845089F
Creative Commons License 4.0
Biblioteke u domovima za stara i odrasla lica ustanove Gerontološki centar Beograd
aUniverzitetska biblioteka 'Svetozar Marković', Beograd
bInstitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresa: snježana.furundzic@unilib.bg.ac.rs

Sažetak

U radu je predstavljeno istraživanje sprovedeno u četiri doma za stara i odrasla lica Ustanove Gerontološki centar Beograd (UGCB),1 sa ciljem da se utvrdi da li u njima postoje biblioteke, kako su organizovane i na koji način izlaze u susret potrebama korisnika trećeg životnog doba, a polazeći od zakonom zagarantovanih prava svih građana na jednaku dostupnost bibliotekama, kao idealnog mesta za pristup znanju i informacijama, druženje, celoživotno učenje i unapređenje kvaliteta života. U okviru UGCB posluju četiri doma za smeštaj odraslih i starih lica. To su Dom Bežanijska kosa, Dom Voždovac, Dom Karaburma i Dom Stacionar. Upitnik o radu biblioteka u okviru UGCB sastoji se iz Upitnika o ustanovi i Upitnika o biblioteci. Dobijeni podaci su pokazatelj trenutnog stanja, a u radu su dati i predlozi za moguća unapređenja, koji su inspirisani stručnom literaturom i smernicama međunarodnih bibliotečkih organizacija.

Ključne reči

biblioteke; korisnici biblioteka; treće životno doba; celoživotno učenje; informalno učenje; biblioterapija; domovi za smeštaj starih lica; UGCB; specijalne biblioteke; bibliotečko poslovanje

Reference

*** (2011) Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 52 [11. januar 2018]
Đoković, G.J. (2013) Narodne biblioteke i celoživotno učenje. Beograd: Filološki fakultet, doktorska disertacija . [20. jul 2018]
Đukić, P. (2014) Informaciona pismenost trećeg doba - kursevi 65+ u Biblioteci grada Beograda. Čitalište, vol. 13, br. 24, str. 64-67
Filipi-Matutinović, S. (2005) Evaluation of library performance and estimation of the efficiency of their results: Literature overview and suggestions for the possible indicators for libraries in Serbia. Infoteka, vol. 6, br. 1-2, str. 3-32
Furundžić, S., Milinković, M., Krsmanović, N. (2017) Measuring the satisfaction of library users: The application of Servqual model. u: Trifunović Bogdan [ur.] Users of library services: Historical perspective and contemporary tendencies, Proceedings, Belgrade: Serbian Library Association, 218-233
Hadži-Pešić, M., Vujić, B., ur. (2017) Družbenik: Bilten korisnika Ustanove Gerontološku centar. Beograd: Gerontološki centar, br. 3. . [11. maj 2018]
Jaćimović, J., Petrović, R. (2018) Stereotypes of librarians in the general public, in popular culture and scientific literature of the librarianship. Infotheca, Vol 15, no. 1, 56a-66a, http://infoteka.bg.ac.rs/pdf/Srp/2014/INFOTHECA_XV_1_2014_56a-66a.pdf, [11. avgust 2018]
Janković, V., Klender, F., Popović, E., Stojanović, M. (1984) Bibliotekarski leksikon. Beograd: Nolit
Joković, S., Pavlović, J., Hadživuković, N., Đević, R., Vilotić, S. (2017) Metode ispitivanja i pokazatelji kvaliteta života. Biomedicinka istraživanja, 8(1):
Kulcer, G. (2017) Bibliotečke usluge za osobe trećeg životnog doba: ponude za starije osobe. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Panella, N.M., Carlsen, K., Craddock, P., Fernandez, C.M., Galler, A.M., Pages, G.T., Guerin, C., Irvall, B., Lehmann, V., Skat, N.G. (2000) Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities. u: IFLA Professional Report No. 61, The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, https://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-61e.pdf, [30. jun 2018]
Petrić, J., Milinković, M. (2017) Pojmovnik prostornog planiranja. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Posebna izdanja 81
Petrić, J. (2013) Residential preferences towards urban and suburban areas and their relationship with demographic characteristics. Arhitektura i urbanizam, vol. , br. 38, str. 3-8
Petrović, V.C., Đorđević, M.R., Bulatović, M.I. (2015) Biblioteke - članice Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji. Beograd: Zajednica biblioteka univerziteta u Beogradu
Simić, L. (2017) Uloga biblioteke u biblioterapiji. . [11. maj 2018]
Stević, G. (2017) 'Biblioterapeutske aktivnosti u javnim bibliotekama Rusije: primeri iz prakse. Bibliotekarstvo Srpske, Sv. 1, br. 6, 189-197. . [17. april 2018]
Zaštitnik građana (2011) Poseban izveštaj zaštitnika građana o obavljenim nadzorima u ustanovama socijalnog staranja za smeštaj starih lica u 2010. godini. Beograd, www.ombudsman.rs/attachments/2108_Domovi%20za%20stare.doc, [11. mart 2018]