Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 9 od 32  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 135-147
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845135M
Creative Commons License 4.0
Politička komunikacija sa građanima putem socijalnih medija
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresa: olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs, dragana.trnavac@ppf.

Sažetak

Može se reći da političke stranke ne prave razliku između različitih tipova publike, već javnost doživljavaju kao homogenu celinu koja ima iste informacijske ili komunikacione potrebe. Gotovo sve stranke slabo koriste sve mogućnosti interakcijske komunikacije između korisnika socijalnih medija i političkih stranaka, tako da su one u većini onemogućile opcije na svom sajtu koje dozvoljavaju komentarisanje, učestvovanje na forumima ili ćaskanje od strane korisnika. Tako same internet stranice političkih stranaka uglavnom služe kao 'oglasne ploče' za predstavljanje stranačkih političara i informacija iz aktivnosti stranke. Osim toga, povezanost sa drugim internetskim lokacijama i umreženost skoro i da ne postoji, a stranke uglavnom ne učestvuju u popularnim socijalnim medijima - Fejsbuk, Tviter, Jutjub... Komunikacija kao sredstvo i cilj strategije ne bi smela da bude sredstvo za postizanje političkog cilja, nego sastavni deo politike. Ona bi trebalo da bude sredstvo i cilj razvoja i objašnjavanja strategije. 'Strateška komunikacija kao usluga: U toku funkcionalne diferencijacije politika se takođe sve više okreće pružaocima usluga u oblasti komunikacije. Međutim, usluge u toj oblasti dobijaju strateški karakter samo onda ako prevazilaze okvir sposobnosti kampanje da odgovori potrebama određenog regiona, i u stanju su da prenesu i okvir tumačenja vodećih ideja u kojima je na pravi način integrisan strateški kurs' (Sarcinelli 2011).

Ključne reči

socijalni mediji; politička komunikacija; PR strategija; politička kampanja; Fejsbuk; Tviter

Reference

Althiede, D.L., Snow, R.P. (1979) Media logic. Beverly Hills, CA: Sage
Dutta, N., Bhat, A. (2016) Use of social media for political engagement: A literature review. u: Conference Paper, Research Gate, December; https//www.researchgate.net/publication/312468953
Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1): 59-68
Kathurwar, S. (2017) Power of online and social media changing the political landscape. https//reportgarden.com/2017/09/18/social-media-political-landscape/
Miladinović, S. (2015) Rastući značaj socijalnih medija u dinamičnom društvu. u: Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija, https//izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1384_5b117f08f5f73539e639bcdf13ea78e0
Mustić, D., Balabanić, I., Mustapić, M. (2012) Korištenje interneta kao sredstva političke komunikacije u Hrvatskoj. Media, Culture and public relations, 3
Neti, S. (2011) Social media and its role in marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, Vol. 1, Issue 2.
Pierov, T. (2017) Rastući utjecaj društvenih mreža u predizbornim kampanjama - završni rad. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet - Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Sarcinelli, U. (2011) Strategija i politička komunikacija. u: Menadžment političke komunikacije - osnove i koncepti, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Thackeray, R., Neiger, B.L., Keller, H. (2012) Integrating social media and social marketing: A four-step process. Health Promotion Practice, 13(2): 165-168