Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 1, str. 25-34
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/ekonomika1901025S
Creative Commons License 4.0
Koncept i ograničenja postojećeg modela finansiranja lokalnih zajednica u Republici Srpskoj
aUniverzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
cCity of Bijeljina

e-adresa: mstanic@sinergija.edu.ba, tamarica.stanic93@gmail.com, miladin.rakic@gradbijeljina.org

Sažetak

Lokalne zajednice predstavljaju nivo državne vlasti u kojem građani ostvaraju najvažnija prava i obaveze koje su im ustavom i zakonima sta-vljena na raspolaganje. Predmet istraživanja u ovom radu je sagledavanje ekonomske pozicije lokalnih zajednica u finansijskom sistemu Republike Srpske i, saglasno tome, mogućnosti tih zajednica da podrže i poboljšaju životni standard svojih stanovnika. Cilj ovog rada je kritička analiza postojećeg koncepta budžetskog sistema u Republici Srpskoj i davanje preporuka za njegovo unapređenje, kako bi lokalne zajednice pojačale svoju ekonomsku funkciju.Analize urađene u ovom radu pokazuju značajna ograničenja u tom pogledu. Izmjenapostojećih modela finansiranja lokalnih zajednica je neophodna ako se želi jačati njihova ekonomska funkcija.Na tom stavu je bazirana osnovna hipoteza ovog rada. Istraživanje je bazirano na više osnovnih i posebnih metoda društvenih nauka.

Ključne reči

lokalne zajednice; finansiranje lokalnih zajednica; spoljni dug; lokalni ekonomski razvoj

Reference

*** (2016) Analiza uticaja rastućih obaveza po osnovu spoljnog duga Republike Srpske na prihode gradova i opština, Banja Luka. GEA, centar za istraživanja i studije, www.gea.ba
*** (2016) The law on local self-government. Official Gazette RS, br. 97
*** (2012) The law on budget system of Republika Srpska. Official Gazette RS, br. 121
*** (2011/2016) Report of the ITA for the year of 2011. www.uino.gov.ba, razne godine 2011/2016
*** (2017) Proposal Of public investment of Republic of Srpska for the period 2018-2020. year. the RS Government, www.vladars.net
*** (2012/2018) Document the framework of the budget of Republic of Srpska. razne godine: 2012-2014, www. vladars.net
Domazet, A. (Sarajevo) Lokalni ekonomski razvoj i Socijaldemokratska partija BiH. Sarajevo: Forum lijeve inicijativa
Porter, M. (1985) Competitive advantage. New York: Free Press
Stanić, M., Stanić, T. (2018) Politike i instrumenti za finansiranje lokalnog ekonomskog razvoja u Republici Srpskoj. u: Zbornik radova sa 19. naučnog skupa Sinergija, Bijeljina: Univerzitet Sinergija