Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Sestrinska reč
2019, vol. 22, br. 78, str. 4-8
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 31/05/2019
Creative Commons License 4.0
Kliničke karakteristike celijačne bolesti kod dece i uspeh terapije dijetom bez glutena na osnovu seroloških testova
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za pedijatriju

e-adresa: biljananstojanovic@gmail.com

Sažetak

UVOD: Celijačna bolest je imunski uslovljena sistemska bolest, koja nastaje kao posledica konzumiranja glutena i srodnih proteina. Bolest se javlja kao kombinacija; raznovrsnih kliničkih simptoma i znakova, prisutnošću serumskih antitela tipičnih za celijakiju, genetskim zapisom i različitnim stepenom enteropatije. CILJ: Utvrditi zastupljenost sledećih kliničkih karakteristika celijačne bolesti: uzrast u kom je bolest dijagnostikovana; vreme proteklo od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze; kliničku manifestaciju bolesti; rezultate biopsije tankog creva i rezultate seroloških testova kojima se meri uspeh terapije ishranom bez glutena na posmatranom uzorku. Materijal i metod: Istraživanje je sprovedeno kao retrospektivna studija. Ukupna studijska populacija je (N=116) ispitanika, uzrasta 5-18 godina, sa dijagnozom celijačne bolesti. Mesto istraživanja je Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" i Univerzitetska deča klinika u Beogradu. U istraživanju je korišćen posebno dizajniran Dokumentacioni list. REZULTATI: U posmatranom uzorku, dijagnoza celijačne bolesti postavljena je kod 50% ispitanika u uzrastu do 2. godine života. Od pojave prvih simptoma do postavljene dijagnoze kod 48,28% ispitanika proteklo je tri meseca. Bolest se manifestovala kao hronični proliv i gubitak u telesnoj masi kod 47,83% ispitanika. Totalna atrofija crevnih resica je otkrivena kod 35,34% ispitanika. Laboratorijske analize krvi kojima se proverava uspeh dijete su na kontroli pokazali pozitivan rezultat kod 25,86% ispitanika. ZAKLJUČAK: Bolest obuhvata sve uzraste, oba pola, razni simptomi bolesti mogu dugo da budu prikriveni, oštećenje sluznice nastaje usled izloženosti glutenu. Kontrolom laboratorijskih nalaza potvrđuje se odgovor na uvedenu bezglutensku dijetu.

Ključne reči

Reference

Adams, F. (1856) On the Coeliac Affection: the extant works of Aretaeus, the Cappadocian. London: Sydenham Society, translator, 350-351
Araújo, H.M.C., Araújo, W.M.C. (2011) Coeliac disease: Following the diet and eating habits of participating individuals in the Federal District, Brazil. Appetite, 57(1): 105-109
Brief, a. (2007) History of Celiac Disease. University of Chicago Celiac Disease Center, 7):3
Collin, P., Wahab, P.J., Murray, J.A. (2005) Intraepithelial lymphocytes and coeliac 158 disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 19(3): 341-50
di Sabatino, A., Corazza, G.R. (2009) Coeliac disease. Lancet, 373(9673): 1480-1493
Fasano, A., Catassi, C. (2001) Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology, 120(3): 636-651
Feighery, C. (1999) Fortnightly review: Coeliac disease. BMJ: British Medical Journal, 319(7204): 236-239
Finkelstein, F.O., i dr. (2009) HRQOL and the CKD patient. Kidney Int, 76: 946-952
Green, P.H.R., Jabri, B. (2003) Coeliac disease. Lancet, 362(9381): 383-391
Gujral, N., Freeman, H.J., Thomson, a.B. (2012) Celiac disease: Prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World Journal of Gastroenterology, 18(42): 6036-6036
Hill, I.D., Dirks, M.H., Liptak, G.S., i dr., North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2005) Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: Recommendations of the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 40: 1-19
Hogberg, L., Grodzinsky, E., Stenhammar, L. (2003) Better dietary compliance in patients with coeliac disease diagnosed in early childhood. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 38(7): 751-54
Kaukinen, K., Collin, P., Maki, M. (2007) Latent coeliac disease or coeliac disease beyond villous atrophy?. Gut, 56(10): 1339-1340
Kelly, C.P. (2016) Celiac Disease. u: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ [ur.] Sleisenger and Fordtran's: Gastrointestinal and Liver Disease, Philadelphia: Elsevier Saunders, 10th ed. 1849-71
Leković, Z. (2016) Značaj serološkog skrininga u otkrivanju asimptomatskih i atipičnih oblika celijačne bolesti kod dece. u: Medicinski fakultet u Beogradu, Beograd, doktorska disertacija
Lerotić, I. (2013) Celijakija. u: Zbornik radova XIII Kongresa Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora, Rovinj, 171-182
M.R., M.K., a.M., En, M., K.R. (2012) Gluten related disorders. Gastroenterol Hepatol Bed Bench, 4:s1-s7. : PMC4017485
Paarlahti, P., Kurppa, K., Ukkola, A., Collin, P., Huhtala, H., Mäki, M., Kaukinen, K. (2013) Predictors of persistent symptoms and reduced quality of life in treated coeliac disease patients: a large cross-sectional study. BMC Gastroenterology, 13(1): 75-75
Premuš, F. (2015) Važnost prehrane pacijenta s glutenskom enteropatijom. Varaždin: Sveučilište Sjever, magistarski rad
Radlović, N. (2013) Celiac disease. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 141, br. 1-2, str. 122-126
Rajpoot, P., Makharia, G.K. (2013) Problems and Challenges to Adaptation of Gluten Free Diet by Indian Patients with Celiac Disease. Nutrients, 5(12): 4869-4879
Reilly, R.N., Dixit, R., Simpson, S., Green, P.H. (2012) Celiac disease in children: an old disease with new features. Minerva Pediatr, 64(1): 71-81
Stojanović-Jovanović, B., Đonović, N., Vuletić, B. (2018) Uticaj bezglutenske ishrane na način života dece sa celijakijom. Sestrinska reč, vol. 21, br. 76, str. 7-10
Tjon, J.M., van Bergen, J., Koning, F. (2010) Celiac disease: How complicated can it get?. Immunogenetics, 62: 641-51
van Heel, D.A., West, J. (2006) Recent advances in coeliac disease. Gut, 55(7): 1037-1046