Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
Sestrinska reč
2019, vol. 22, br. 78, str. 41-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 31/05/2019
Creative Commons License 4.0
Novine u zdravstvenom osiguranju - korak ka preventivnoj zdravstvenoj nezi
Medicinska škola, Beograd

e-adresa: nada.trifkovic@gmail.com

Sažetak

Prema predlogu Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je ušao u skupštinsku proceduru, pacijenti koje se ne budu odazivali predloženim preventivnim pregledima i procedurama će plaćati 35% lečenja. Preventivna zdravstvena zaštita je obavezni i primarno značajan deo zdravstvene zaštite, koji podrazumeva nekoliko nivoa u organizaciji i realizaciji: • Podizanje svesti ovništva o značaju i potrebi preventivne zdravstvene zaštite • Zakonska obaveza i regulativa preventivne zdravstvene zašt • Organizacija i koordinacija zdravstvenih ustanova na sprovođenju i praćenju preventivne zaštite • Stručno osposobljen kadar za sve oblike preventivne zdravstvene zaštite i nege, što podrazumeva implementaciju ovih tema i sadržaja u nastavne programe zdravstvene nege ili izrada posebnog programa preventivne zdravstvene nege. • Izrada Programa praćenja preventivne zdravstvene zaštite i nege koji bi bio uvezan internetom u svim zdravstvenim centrima i ustanovama (jedinstvena šifra pacijenata) ZAKLJUČAK: Za uvođenje i praćenje kvalitetne preventivne zdravstvene zaštite neophodno je, osim podizanja svesti o značaju iste, obezbediti uslove i osposobiti kadar koji bi sprovodio preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu. Iskorak ka preventivnoj zdravstvenoj zaštiti kao obaveznom delu zdravstvene zaštite, po uzoru na razvijene zemlje, prioritetan je zadatak Ministarstva za zdravlje i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnja ova dva ministarstva u smislu organizacije (Ministarstvo zdravlja) i edukacije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehn. razvoja) od izuzetnog značaja jeza implementaciju preventivne zdravstvene zaštite i nege u naš zdravstveni sistem.

Ključne reči

preventivna zdravstvena zaštita; novi nivo saradnje pacijent ustanova; uloga Ministarstava