Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2019, vol. 53, br. 1, str. 178-198
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/06/2019
doi: 10.5937/socpreg53-20429
Creative Commons License 4.0
Zdrav stil života i Beogradski maraton - rekreativci ili fanatici?
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bInstitut za savremenu istoriju, Beograd

e-adresa: sandra.radenovic@hotmail.com, nikolamijatov@gmail.com

Projekat

Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (MPNTR - 41004)
Konflikti i krize - saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku (MPNTR - 47030)

Sažetak

Cilj rada jeste preispitivanje shvatanja maratona kao sportskorekreativne aktivnosti koja pretpostavlja zdrav stil života. Kroz teorijski koncept eskapizma na primeru Beogradskog maratona, autobiografske knjige rekreativne maratonke i autobiografskih zapisa rekreativnih trkača, razmatra se rekreativno bavljenje maratonom kao svojevrsni beg od problema svakodnevice koji završava u određenom obliku fanatizma. Fanatizam ispoljen u imperativu uspeha nametnut kroz obavezni završetak trke menja pristup jednoj rekreativnoj aktivnosti čiji je cilj, između ostalog, poboljšanje i negovanje zdravlja. U društvenom kontekstu neoliberalizma ovaj (samo)nametnuti imperativ neretko vodi upravo u smeru narušavanja zdravlja zarad sopstvenog ispunjenja.

Ključne reči

maraton; zdravlje; eskapizam; rekreativci; fanatici

Reference

*** (2009) Herodotus history. Beograd: Dereta, Translation by Milan Arsenić
Calman, K.C. (1984) Quality of life in cancer patients: An hypothesis. Journal of Medical Ethics, 10(3), 124-127
Cohen, S. (2010) Searching for escape, authenticity and identity: Experiences of 'lifestyle travellers'. u: Morgan M., Lugosi P., Ritchie J.R.B. [ur.] The Tourism and Leisure Experience: Consumer and Managerial Perspectives, Bristol: Channel View Publications, 27-42
de Coubertin, P. (2000) Olympism: Selected writings. Lausanne: International Olympic Committee
Giddens, E. (2005) Sociology. Beograd: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Gilice, S. (2017) Kilometers of happiness: Marathon as an inspiration, turning point and life challenge. Vršac: S. Gilice
Gutos, T. (2017) Running: Global history. Beograd: Zavod za udžbenike
Juhas, I., Repić-Ćujić, V. (2016) Marathon for Women in Serbia. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Koprivica, Č.D. (2018) Homo Maximus: Elements of the philosophy of sport. Beograd: Centar za izučavanje Tradicije Ukronija
Mihajlović, M.V. (2013) Sports organizations and sports events. Beograd: Sportski savez Srbije
Mijatov, N. (2018) Marathon: A religious manifestation of capital. http://smetlisteistorije.com/maraton-religijska-svetkovina-kapitala
Radenović, S. (2012) Bioethics and medicine: Relationship patient-physician in the integrative bioethics paradigm. Novi Sad: Akademska knjiga
Radenović, S. (2017) Sport and society: Sociology with sociology of sport. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Radoš, J. (2016) Ethics in sport. Sremski Karlovci: Kairos
Radoš, J. (2010) Philosophy of sport. Sremski Karlovci: Kairos
Spasić, I. (2007) Lifestyle. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociological Dictionary, Beograd: Zavod za udžbenike, 593-594
Turza, K. (2005) Medicine and society: Sociological aspects. Beograd: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Živanić, S., Dikić, N. (2008) Sports medicine. Beograd: N. Dikić