Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 2, str. 75-85
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 08/07/2019
doi: 10.5937/ekonomika1902075J
Creative Commons License 4.0
Politički i ekonomski odnosi Rusije i Kine početkom XXI veka
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresa: dusanjerotijevic@gmail.com, zoranjerotijevic@gmail.com

Sažetak

Rusija i Kina zauzimaju ogroman prostor kopna planete Zemlje. Vekovima su ogromna prostranstva u sastavu ovih zemalja bila neistražena da bi tek u XIX veku ova dva džina bila ozbiljnije istražena i saobraćajnicama spojene njihove udaljene teritorije sa prestonicama. Tvorac prvog međunarodnog ugovora između Rusije i Kine (Kjahtonski sporazum iz 1728. godine) bio je Srbin, ruski grof, Sava Vladislavić. To je bio početak izgradnje političkih i ekonomskih odnosa između Rusije i Kine. Tokom tri veka postojanja međunarodne saradnje ove dve zemlje bilo je uspona i padova, kao i stagnacije. U Rusko-japanskom ratu početkom XX veka, Rusija se borila da zaštiti svoj uticaj na dalekom istoku i spreči japanski prodor u značajnu kinesku provinciju Mandžuriju. Slično se ponovilo i u Drugom svetskom ratu kada su Rusi (SSSR) proterali Japance iz Mandžurije. Najlošiji odnosi nastupaju u vreme komunističkog razvitka obe države. Krajem XX veka posle pada komunizma u SSSR i reformskog pretvaranja Kine u tržišnu privredu, počinje strateško partnerstvo dve zemlje koje na obostranu korist i danas traje. Možemo reći da je to dobar primer prirodnog savezništva gde dve zemlje imaju poklapanje strateških interesa.

Ključne reči

Reference

Davidović, R. (2004) Regionalna geografija Evrope. Univerzitet u Novom Sadu- PMF
Dinić, J., Lazić, D. (1970) Kina. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike, knjiga 1. Geopolitička budućnost Rusije. Zrenjanin: Ekopres
Grčić, M. (1995) Geopolitičke promene na teritoriji bivšeg SSSR-a. Beograd: Globus
Grčić, M. (2000) Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet
Jerotijević, Z., Jerotijević, D., Matić, A. (2015) Međunarodni odnosi i međunarodne organizacije. Beograd: Fakultet za poslovnoindustrijski menadžment
Milošević, Z. (2005) Novi put Rusije. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Petrović, D. (2007) Demografska obeležja savremene Rusije. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Petrović, D. (2007) Rusija na početku veka, geopolitička analiza. Novi Sad: Prometej