Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:61
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27
članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 43-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-21466

Creative Commons License 4.0
Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: aleksladjana@gmail.com

Sažetak

Uzajamnu vezu vremenskih i prostornih odnosa u književnosti Mihail Bahtin je nazvao hronotopom u knjizi O romanu. Za Bahtina je značajno izražavanje neraskidivosti prostora i vremena (vremena kao četvrte dimenzije prostora). Hronotop je definisao kao formalno-sadržajnu kategoriju književnosti koja ima suštinsko žanrovsko značenje: žanr i žanrovski oblici obrađuju se upravo hronotopom, pri tome je u književnosti vodeće načelo u hronotopu vreme. Termin se upotrebljava u matematici, a uvela ga je i dokazala teorija relativiteta (Ajnštajn). U radu se osvetljava funkcija hronotopa u teoriji pripovesti i pripovedanja.

Ključne reči

prostor; vreme; narativ; priča; poetika pripovednog teksta

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Abot, H. P. (2009). Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
Aleksić, S. (2013a). Naratološka istraživanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, 43 (1), 261-272
Aleksić, S. (2013b). Ontologija postmoderne priče i pripovedanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, 43 (2), 673-685
Aristotel (1982). O pesničkoj umetnosti. Beograd: Rad
Aristotel (1988). Fizika. Zagreb: Globus, SNL
Augustin, Sv. A. (1973). Ispovijesti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Bahtin, M. (1989). O romanu. Beograd: Nolit
Bečanović-Nikolić, Z. (1998). Hermeneutika i poetika. Beograd: Geopoetika
Bužinjska, A. i Markovski, M. P. (2009). Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Velek, R. i Voren, V. (1974). Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Velimirović, N. (2005). Molitve na jezeru. Valjevo: Manastir Lelić
Dimitrijević, V. (2016). Filosofija posle Vartolomejske noći. Časopis za jezik i književnost 27/28. https://www.ljudigovore.com/issue/ljudi-go vore-2728-2/article/filosofija-posle-vartolomejske-noci
Ivanić, D. (2015). Priča iz života (Ka određenju jedne prozne vrste). Philologia Mediana, 7, 15-23
Joković, M. (2002): Ontološki pejzaž postmodernog romana. Beograd: Prosveta
Kant, I. (1990). Kritika čistoga uma. Beograd: BIGZ
Kaler. Dž. (2009). Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Karelin R. (2014). Umeće umiranja ili umetnost življenja. Budva: Manastir Podmaine
Man, T. (1987). Čarobni breg. Beograd: Prosveta
Popović, B. (2018). Filosofija feniks-ptice: etički aspekti kosovske drame. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Živković, D. (ur.). (2001). Rečnik književnih termina. (2001). Banja Luka: Romanov
Radulović, M. (2008). Književnost i teologija. Beograd -Istočno Sarajevo: Institut za književnost i umetnost -Pravoslavni bogoslovski fakultet Sv. Vasilija Ostroškog
Stojmenović, V. (2014). Hronotopi i karnevalizacija u romanima Dona Delila. (neobjavljena doktorska disertacija). Filološki fakultet, Beograd
Florenski, P. (2013). Prostor i vreme u umetničkim delima. Beograd: Službeni glasnik
Ševkunov, T. A. (2013). Nesveti a sveti i druge priče. Beograd -Novi Sad: Čuvari -Artprint media